Deklaracje dotyczące źródeł ciepła - od lipca obowiązkowe

Od 1 lipca wchodzi w życie obowiązek złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

System przeznaczony jest do realizacji ustawowych zadań związanych z ochroną środowiska, termomodernizacją i walką z ubóstwem energetycznym.

 

Deklarację będzie można złożyć poprzez:

•    System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Link: www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij → złóż deklarację – wypełnij ją i wyślij.

•    Osobiście lub listownie w urzędzie gminy właściwym dla miejsca lokalizacji budynku.

 

Jeżeli budynek mieszkalny lub niemieszkalny posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 12 miesięcy.

 

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane w budynku po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni (licząc od uruchomienia).

 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Więcej informacji na stronie: www.zone.gunb.gov.pl

 

Ulotka deklaracja ciepło.jpg

Powrót na początek strony