Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw

Od 1 lipca bieżącego roku wchodzi w życie obowiązek złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

 

DEKLARACJE DOTYCZĄCE ŹRÓEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW:

  • Formularz A - budynki i lokale mieszkalne - pobierz,
  • Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne - pobierz.

 

System przeznaczony jest do realizacji ustawowych zadań związanych z ochroną środowiska, termomodernizacją i walką z ubóstwem energetycznym.

 

Deklarację będzie można złożyć poprzez:

  • System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
    Link: zone.gunb.gov.pl, naciśnij → złóż deklarację – wypełnij ją i wyślij.
    Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, KORZYSTAJĄC W SZCZEGOLNOŚCI Z PROFILU ZAUFANEGO (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany w ramach Węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z DOWODU OSOBISTEGO Z WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ.
  • Osobiście lub listownie w Urzędzie gminy właściwym dla miejsca lokalizacji budynku.

 

Jeżeli budynek mieszkalny lub niemieszkalny posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 12 miesięcy.

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane w budynku po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni (licząc od uruchomienia).

 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Więcej informacji na stronie: zone.gunb.gov.pl

Ponadto w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 znajduje się stanowisko komputerowe, na którym można samodzielnie wprowadzić deklarację poprzez system informatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Prezydent Miasta Kielce zachęca do  złożenia deklaracji poprzez System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obwiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Powrót na początek strony