Deklaracje podatkowe online. Łatwe i przystępne narzędzie dla kielczan

Przypominamy, że dzięki platformie „Przyjazne Deklaracje” mieszkańcy Kielc mogą w łatwy i przystępny sposób wypełnić deklaracje podatkowe, a także złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Kielc, a także mając na uwadze usprawnienie procesu składania deklaracji podatkowych, jakiś czas temu wdrożyliśmy platformę „Przyjazne Deklaracje”. Dzięki niej kielczanie mogą rozliczyć się z podatków lokalnych online, nie wychodząc z domu – mówi Karolina Kamela, dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji w Urzędzie Miasta Kielce.

Dzięki inteligentnym algorytmom narzędzie automatycznie dobiera stawki, odpowiednie załączniki i oblicza należny podatek (osoby prawne). Ponadto narzędzie umożliwia powrót do wypełnianego dokumentu w dowolnym momencie oraz możliwość jego zapisania. Można wygenerować i automatyczne przesłać dokumenty drogą elektroniczną, co jest najprostszym i najszybszym rozwiązaniem. Platforma pozwala też na tradycyjne wygenerowanie niezbędnych dokumentów, które następnie można wydrukować, podpisać i wysłać pocztą lub dostarczyć do urzędu.

Otrzymywaną do tej pory w formie pisemnej korespondencję (pisma, decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego) można zawsze zamienić na elektroniczną. Aby to zrobić, należy:

  • założyć PROFIL ZAUFANY
  • założyć konto na e-PUAP (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej)
  • po założeniu konta należy wysłać pismo ogólne o treści: „Wyrażam zgodę na doręczanie pism w postępowaniu podatkowym, w tym decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej” na poniżej podany adres skrzynki UM Kielce, w zakładce „Sprawy ogólne”, następnie „Pisma do urzędu”, kolejno „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. WAŻNE! Adres e-mail nie służy do doręczeń elektronicznych.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 41 36-76-351 lub 41 36-76-101 Adres skrzynki Urzędu Miasta Kielce na e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz

Powrót na początek strony