Delegacja dyrektorów szkoł

Delegacja dyrektorów szkoł z miasta partnerskiego Kielc - Winnicy rozpoczęła 8.XII.2009 r. wizytę w naszym mieście. Goście z Ukrainy spotkali się w Urzędzie Miasta (ul. Strycharska 6) z przedstawicielami władz miasta oraz dyrektorami kieleckich szkół. Podczas spotkania została podpisana umowa pomiędzy Średnią Szkołą Ogólnokształcącą nr 12 w Winnicy a Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach. Dokument dotyczył współpracy w sferze kultury i oświaty.

Powrót na początek strony