Delegacja nowych władz partnerskiego miasta Budapest-Csepel

Od 30 czerwca do 3 lipca 2011. na zaproszenie prezydenta Wojciecha Lubawskiego gościła w Kielcach oficjalna delegacja nowych władz partnerskiego miasta Budapest-Csepel oraz przedstawiciele Fundacji Tysiącletniej Przyjaźni Polsko - Węgierskiej. W tym samym czasie Rzeczpospolita Polska obejmowała prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

 

W związku z tym historycznym wydarzeniem, 1 lipca nastąpiło symboliczne przekazanie Prezydentowi Kielc przewodnictwa w Radzie UE przez pana Ábel Attila - Zastępcę Prezydenta Budapest-Csepel, XXI dzielnicy Budapesztu.

 

Obaj prezydenci odczytali i podpisali wspólną Deklarację o popieraniu wartości i zgodnym funkcjonowaniu w Unii Europejskiej. Uroczystość odbyła się 1 lipca br. o godzinie 18:00 w ramach wieczoru Polsko-Węgierskiego w Pałacyku Tomasza Zielińskiego w Kielcach. Wydarzenie uświetnił występ zespołów Trebunie-Tutki oraz znanej w Europie - węgierskiej grupy GaZSA, która specjalnie z okazji przekazania Polsce przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej przyjedzie do Kielc.

Powrót na początek strony