Dni Ekonomii Społecznej na kieleckich uczelniach

Na Politechnice Świętokrzyskiej odbyły się Dni Ekonomii Społecznej ph. „Umiejętności przyszłości”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” na kieleckich uczelniach.

Gościem wydarzenia był prezydent Kielc Bogdan Wenta, który wziął udział w Debacie „Kawa z ekspertem”. Rozmowę na temat umiejętności przyszłości poprowadziła wicemarszałek Renata Janik.

W dyskujsji uczestniczyli również: prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, Przemysław Bokwa, prezes Zarządu Grupy PBI, Stanisław Sobczyk, dyrektor przemysłowy Cementu w Firmie Lafarge, Nikodem Gos, przewodniczący Regionu Kielce Studenckiego Forum Business Centre Club.

Celem wydarzenia, którego uczestnikami byli studenci Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, przedstawiciele samorządów uczniowskich i kół naukowych szkół średnich, zawodowych oraz uczniowie 8 klas szkół podstawowych, jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i popularyzacja wiedzy o ekonomii społecznej w środowisku akademickim.

Wykład „Z ekonomią społeczną na TY” przybliżający tematykę Ekonomii Społecznej wygłosił prof. Marek Leszczyński z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

W programie znalazły się warsztaty i prezentacje z udziałem przedstawicieli biznesu, nauki i samorządu studenckiego. Wydarzenie zakończyła Debata Oxfordzka.

Powrót na początek strony