Dni otwarte w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży

W programie wydarzenia znalazły się konsultacje ze specjalistami, zwiedzanie placówki, prezentacja kierunków kształcenia oraz gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka. Do wspólnej zabawy zaprosiło m.in. działające przy placówce Stowarzyszenie "Usłyszcie nas". Tworzą je specjaliści pracujący w placówce, których łączy doświadczenie, pasja i chęć niesienia pomocy.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży oraz Bursa Szkolna nr 2 tworzą Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Jagiellońskiej 30. To szczególne miejsce, w którym młodzież pełnosprawna i niepełnosprawna codziennie się spotyka, razem spędza czas i wspólnie realizuje swoje pasje.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uczą się i mieszkają osoby z uszkodzonym narządem słuchu (słabosłyszące lub niesłyszące), z zaburzeniami mowy (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z Zespołem Aspergera), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ośrodek jest jedyną tego rodzaju instytucją  w województwie świętokrzyskim i jedną z nielicznych w Polsce. Swoją specjalistyczną opieką obejmuje dzieci już od 6 roku życia. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży wchodzą:

• Szkoła Podstawowa nr 37 Specjalna,
• Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Specjalna o kierunkach: kucharz, cukiernik, fryzjer lub pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
• Technikum nr 9 Specjalne o kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.

Więcej informacji o placówce na stronie internetowej ZPSW oraz fanpage’u SOSW Kielce CK. Organem prowadzącym Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych jest Urząd Miasta Kielce. 

Powrót na początek strony