Dobiega końca remont Witosa i Zagnańskiej

Dobiega końca jedna z największych i najtrudniejszych inwestycji drogowych w Kielcach w ostatnich latach. Dzięki przebudowie ulic Zagnańskiej i Witosa poprawi się komfort podróży pieszych, rowerzystów i kierowców w północnej części miasta. Powstało również nowe połączenie ulic Łódzkiej i Radomskiej.

Na remontowanych ulicach Witosa i Zagnańskiej trwają już ostatnie prace porządkowe. Jednocześnie od kilku dni prowadzone są odbiory techniczne, podczas których inspektorzy sprawdzają, czy inwestycja została wykonana zgodnie z planem. Wszystko wskazuje na to, że tym razem nie powinno już być niespodzianek.

- Inwestycja została właściwie już ukończona. Wykonawca zajmuje się obecnie uporządkowaniem placu budowy i usuwaniem usterek, które przy takim zakresie prac zawsze się pojawiają – tłumaczy Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy MZD. - Naprawy odbywają się w ramach gwarancji.

Najważniejsze jest jednak to, że od kilku tygodni kierowcy mogą już przejechać całą wybudowaną w ramach inwestycji drogą. Przejezdne są nie tylko wspomniane już ulice Zagnańska i Witosa, ale również przedłużenie tej ostatniej, w kierunku Masłowa. U zbiegu ulic Nowoszybowcowej, Radomskiej i Szybowcowej powstało zaś rondo turbinowe.

Przebudowa ul. Witosa i Zagnańskiej rozpoczęła się w maju 2019 roku. Jej całkowity koszt to ponad 130 mln zł.

"Projekt „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską” realizowany w ramach Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020."

RPO EFRR.jpg

Powrót na początek strony