Docenieni za dzielenie się bezcennym darem krwi i promocję krwiodawstwa

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa w Kielcach odbyło się spotkanie z krwiodawcami, zorganizowane przez Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK. Krwiodawcom wręczono odznaczenia państwowe oraz odznaki „Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” i „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Podziękowania trafiły też do osób i instytucji zaangażowanych w popularyzację idei dzielenia się bezcennym darem krwi.

Podczas uroczystości, która odbyła się w piątek, 25 listopada w Wojewódzkim Domu Kultury odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” otrzymał m.in. funkcjonariusz Straży Miejskiej w Kielcach Zbigniew Żądło. Odznaka ta nadawana jest honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Podziękowanie za współpracę w dziedzinie propagowania honorowego krwiodawstwa oraz popularyzację idei „czerwonokrzyskich” otrzymała Anna Dusza-Ciechanowska, kierownik Referatu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Kielce. Podziękowania otrzymali również nauczyciele - opiekunowie szkolnych akcji propagujących honorowe krwiodawstwo wśród pełnoletnich uczniów ze świętokrzyskich szkół.

Obchodzone w dniach 22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa to święto wszystkich dawców krwi, wolontariuszy, ale także pracowników instytucji służby krwi i wszystkich, zaangażowany w procesy leczenia krwią. Ustanowił je w 1972 roku Polski Czerwony Krzyż, doceniając zasługi honorowych dawców krwi.

Powrót na początek strony