Dodatkowe zajęcia pomogą w edukacji młodzieży

W auli Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiano młodzieży korzyści, jakie oferuje projekt edukacyjny „Dziś uczeń – jutro student”, finansowany w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”. Na 4 lata zajęć dodatkowych z przedmiotów ścisłych i języka obcego, doradztwo zawodowe, zajęcia w laboratoriach, wycieczki edukacyjne i inne formy przeznaczonych zostanie 55 mln zł.

Do udziału w spotkaniu informacyjnym zaproszono największego partnera realizowanego projektu – miasto Kielce, uczniów kieleckich szkół ponadpodstawowych, zarówno liceów jak i techników oraz szkół branżowych, a także dyrektorów i nauczycieli z tych placówek oświatowych. Urząd Miasta reprezentował dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Piotr Łojek.

Miejsce, w którym zorganizowano wydarzenie było nieprzypadkowe. Politechnika Świętokrzyska i Uniwersytet Jana Kochanowskiego, poprzez współuczestnictwo w projekcie, mają szansę zachęcić tegorocznych maturzystów do kontynuowania kształcenia właśnie w Kielcach.

– Mamy świetny, komfortowy kampus akademicki do dyspozycji dla osób, które wybiorą naszą uczelnię. Zapewniamy miejsca w domach studenckich wszystkim, którzy chcą się u nas kształcić – mówił prof. Artur Maciąg, prorektor ds. studenckich i dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej. – Na naszej uczelni wykładają doskonali akademicy, zapewniamy wysokiej jakości bazę dydaktyczną, nowocześnie wyposażoną, a po ukończeniu studiów na Politechnice Świętokrzyskiej większość naszych inżynierów otrzymuje pracę. Nie brakuje też oferty sportowej i kulturalnej dla studentów.

Działania zaplanowane w projekcie będą realizowane w atrakcyjnej dla młodzieży formie. Przewidziano m.in.: wizyty studyjne w innowacyjnych firmach z naszego regionu, wyjazdowe warsztaty interpersonalne i integracyjne w celu wypracowania indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego i zawodowego uczniów (z ukierunkowaniem na kształcenie w dziedzinach nauk ścisłych), festiwal nauki i techniki oraz pikniki technologiczne, międzyszkolne konkursy drużynowe w dziedzinach technicznych oraz z przedmiotów ścisłych, kurs efektywnego uczenia się, zajęcia z komunikacji międzynarodowej – technicznej, wyjazdy edukacyjne, itd. Dodatkowo planowane są zajęcia praktyczne na świętokrzyskich uczelniach, w tym laboratoria, warsztaty i ćwiczenia, seminaria i lekcje z przedmiotów ścisłych.

– Dzięki tak olbrzymiemu projektowi i przygotowanym środkom finansowym nasi uczniowie ze świętokrzyskiego mogą rozszerzyć swoją wiedzę, umiejętności, pełniej i dokładniej zrewidować przygotowanie do czekających ich egzaminów maturalnych z przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, fizyka, chemia, biologia czy informatyka, język obcy – podkreśla wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

Udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu są bezpłatne.

Powrót na początek strony