Dostępność transportu publicznego i mobilność miejska. Konsultacje społeczne

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące rozwiązań służących dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnym potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym zapraszamy mieszkańców Kielc do wypełnienia ankiety, która pozwoli na lepsze przygotowanie Miasta Kielce do realizacji projektu w tym zakresie. Opinie zbierane będą do końca lipca br.

Celem konsultacji jest zapewnienie udziału społeczeństwa w ocenie rozwiązań służących dostępności transportu publicznego i mobilności w Kielcach i w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. Rozwiązania te będą przyczyniały się do podejmowania na terenie Kielc oraz KOF-u, spójnych działań służących rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej.

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w pracach nad przygotowaniem projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym”, realizowanego w ramach środków z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027.

Ankieta dostępna jest na: https://konsultacje.kielce.eu/konsultacje-mobilnosc-miejska-2024.html  

Powrót na początek strony