Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w 2023 roku

Prezydent Miasta Kielce informuje, że w dniu 20 lutego 2023 r. ogłoszony zostanie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce w 2023 roku. Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła będzie wyższe w porównaniu do lat ubiegłych.

Zadaniami, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym są:

  • podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia Budynku mieszkalnego wielorodzinnego i instalacji w budynku Węzła cieplnego – 40 000 zł
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia Budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji w budynku Węzła cieplnego – 10 000 zł
  • instalacja indywidualnego Gazowego lub Elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden Lokal wyodrębniony lub na jeden Budynek mieszkalny – 10 000 zł
  • zastosowanie pompy ciepła w Budynku mieszkalnym lub Lokalu wyodrębnionym - 16 000 zł. 

Dotacja może być udzielona w kwocie 100 % kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do wyżej wymienionych kwot dla poszczególnych rodzajów Zadań.

Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr LXX/1405/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w 2023 roku (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. poz. 4914).

Wnioski o udzielenie dotacji (wzór zawarty w Zarządzeniu Prezydenta nr 52/2023 z dn. 13.02.2023 r., dostępny poniżej) można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła można będzie składać od 20 lutego 2023 roku. 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. UCHWAŁA LXX14052022 z dnia 15.12.2022 r.pdf PDF 249.47 KB
2. zarzadzenie 52_2023 z dnia 13.02.2023.pdf PDF 2 MB
Powrót na początek strony