Dotacje na wymianę „kopciuchów”. Ruszył nabór wniosków

Od 20 lutego br. mieszkańcy, którzy chcą wymienić nieekologiczne urządzenia, mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce w 2023 roku. Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła będzie wyższe w porównaniu do lat ubiegłych.

Wsparcie mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe. 

- To kolejna edycja programu wsparcia mieszkańców Kielc w wymianie źródeł ciepła. Dofinansowanie można uzyskać na wymianą tzw. „kopciuchów”, które mają największy udział w zanieczyszczeniu powietrza. W tym roku zwiększyliśmy kwoty dofinansowania – informuje wiceprezydentka Kielc Agata Wojda.

Z miejskiej dotacji można sfinansować 100% kosztu kwalifikowanego realizacji zadania, przy czym maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć wartości przypisanych dla poszczególnych rodzajów zadań:

• podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia Budynku mieszkalnego wielorodzinnego i instalacji w budynku Węzła cieplnego – 40 000 zł
• podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia Budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji w budynku Węzła cieplnego – 10 000 zł
• instalacja indywidualnego Gazowego lub Elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden Lokal wyodrębniony lub na jeden Budynek mieszkalny – 10 000 zł
• zastosowanie pompy ciepła w Budynku mieszkalnym lub Lokalu wyodrębnionym - 16 000 zł. 

Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr LXX/1405/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w 2023 roku (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. poz. 4914).

Wnioski o udzielenie dotacji (wzór zawarty w Zarządzeniu Prezydenta nr 52/2023 z dn. 13.02.2023 r., dostępny poniżej) można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Wnioski można składać do 31 października 2023 r. bądź do wyczerpania środków. Źródło ciepła należy wymienić do końca 2023 roku.

Szczegółowe informacje można także znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej

W ubiegłym roku Miasto Kielce udzieliło 143 dotacje – 78 na instalacje gazowe i 65 na montaż pomp ciepła – na łączną kwotę 1 140 415,00 zł. W ostatnich latach przy wsparciu z budżetu Miasta Kielce mieszkańcy wymienili prawie tysiąc nieekologicznych urządzeń. Od 2014 roku na Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce przeznaczono ponad 6,5 mln zł.  

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. UCHWAŁA LXX14052022 z dnia 15.12.2022 r.pdf PDF 249.47 KB
2. zarzadzenie 52_2023 z dnia 13.02.2023.pdf PDF 2 MB
Powrót na początek strony