Dotacje na wymianę źródeł ciepła. 23 lutego rusza nabór wniosków

2 miliony złotych przewidziano w tym roku w miejskim budżecie na dotacje dla mieszkańców, którzy będą chcieli wymienić dotychczasowe źródło ciepła na bardziej ekologiczne. Wszystko po to, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza na terenie Kielc.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2022 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w 2022 r. nabór wniosków rozpocznie się w środę, 23 lutego br.   

Dofinansowanie mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne jak i wspólnoty mieszkaniowe na zadania:

• podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego – 40 000 zł,

• podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego – 8 000 zł,

• instalacja indywidualnego gazowego lub elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden lokal wyodrębniony lub na jeden budynek mieszkalny – 8 000 zł,

• zastosowanie pompy ciepła w budynku mieszkalnym lub lokalu wyodrębnionym – 8 000 zł.

Dotacja może być udzielona w kwocie 100 % kosztu kwalifikowanego realizacji zadania, przy czym maksymalna kwota dotacji jest ograniczona do wyżej wymienionych kwot dla poszczególnych rodzajów zadań.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Zasady udzielania dotacji określone są Uchwale Nr XL/769/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w latach 2021-2022 (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2021 r., poz. 762).

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Zarzadzenie_Prezydenta_Kielc_nr_46_2022.pdf PDF 1.29 MB
Powrót na początek strony