Dotacje na zbieranie deszczówki

23 czerwca 2021 r. ruszy nabór wniosków o dopłaty dla mieszkańców do budowy zbiorników gromadzących deszczówkę. W tym roku miasto przeznaczy na ten cel więcej pieniędzy.

Z miejskiego programu dopłat będą mogli skorzystać mieszkańcy Kielc, którzy chcą dbać o środowisko i zainstalować na swoich posesjach zbiorniki gromadzące wodę opadową i roztopową.

Wnioski będą przyjmowane od 23 czerwca 2021 r. do momentu wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż do 30 lipca 2021 r. Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej przy ul. Strycharskiej 6.

W tym roku w budżecie Miasta Kielce zarezerwowano na wsparcie kielczan, którzy chcą oszczędzać wodę, 100 tys. zł. Dotacja wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, ale nie więcej niż 2 500 zł na realizację zadania na jednej nieruchomości.

 

Środki można będzie przeznaczyć na:

  • zakup i montaż zbiorników naziemnych do zbierania wód opadowych;
  • zakup i montaż zbiorników podziemnych do zbierania wód opadowych i roztopowych;
  • wykonanie studni chłonnych, skrzynek retencyjno-rozsączających, systemów rozsączających;
  • wykonanie ogrodów deszczowych;
  • budowę np. oczka wodnego wraz z systemem zbierającym wodę opadową i roztopową z terenu nieruchomości, zasilającym ten zbiornik;
  • zakup i montaż systemu doprowadzenia wody do zbiornika, odcięcia dopływu wody do zbiornika w momencie jego przepełnienia oraz pompy podnoszącej wodę, kranu i złącza do podłączenia węża ogrodowego.

 

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Miasta Kielce oraz kompletności.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce: tel. 41 3676313, 3676659, 3676532.

Ogłoszenie o naborze wniosków na dotacje zw. z zatrzymywaniem wód opadowych

Powrót na początek strony