Duże wsparcie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Ponad 230 tys. zł otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna na realizację pięciu projektów. Pieniądze te pochodzą ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Każdy ma swoje K2dotacja 30 tys. zł

Projekt realizowany w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. Jego celem jest upamiętnienie postaci Wandy Rutkiewicz, jednej z najważniejszych kobiet ze świata himalaizmu. Biblioteka będzie promować literaturę poświęconą przekraczaniu własnych barie oraz pokaże historię osób, które zrealizowały i realizują własne marzenia bez względu na przeciwności losu. Elementem przedsięwzięcia jest również integracja różnych instytucji kultury i pasjonatów literatury wokół idei promocji czytelnictwa. Planowane są m.in. organizacje spotkań autorskich, warsztatów, wystawy fotografii i pokaz mody. Działania MBP skierowane będą do wszystkich grup wiekowych oraz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

 

Coolturalny jubileusz dotacja 20 tys. zł

Projekt realizowany w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. Biblioteka planuje realizację szeregu wydarzeń promujących czytelnictwo oraz szeroko pojętą kulturę. W nawiązaniu do 20. Rocznicy powstania MBP w Kielcach uwaga skupiona będzie na działaniach biblioteki i bibliotekarzy, którzy w innowacyjny sposób promują czytelnictwo. Proponowane działania skierujemy do różnych grup wiekowych - od najmłodszych, poprzez młodzież, dorosłych, a także seniorów i osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wyprowadzimy literaturę i działania literackie w przestrzeń miejską, wzmacniając rolę bibliotek w jej otoczeniu.

 

Pociąg do literatury dotacja 70 tys. zł

Projekt realizowany w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. MBP planuje organizację spotkań z wybitnymi twórcami, wartościową literaturą oraz inspirującymi tematami. Będzie można wziąć udział w debatach, rajdach, grach, lekcjach i warsztatach. Będzie okazja by oglądać, słuchać, czytać i smakować – w salach i na trawie, a także uczyć się i bawić, tworzyć za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych technologii. Organizatorzy zestawią kobiecy punkt widzenia z męskim, tworząc swoistego rodzaju nić napięcia międzypłciowego w odbieraniu literatury. Dzięki panelom dyskusyjnym i debatom czytelnicy dowiedzą się, w jaki sposób pisarstwo kojarzone mocno z etosem męskości i redukowaniem postaci kobiecych jest czytane dziś przez feministki oraz jak je interpretować. Na przykładzie felietonów piłkarskich Jerzego Pilcha zgłębione zostaną tajniki dochowania wierności drużynom, które zazwyczaj przegrywają. Biblioteka zintegruje instytucje i pasjonatów literatury wokół idei promocji czytelnictwa. Najmłodszym zaproponuje spotkania z literaturą dziecięcą, starszym towarzyszące festiwalowi targi książki. Nie zabraknie także Konkursu o Brzytwę Pilcha.

 

Biblioteka strefą cyfrowego komfortu dotacja 75 tys. zł

Projekt realizowany w ramach programu „Infrastruktura kultury” na 2022 rok. Celem programu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury. Planowany jest m.in. zakup sprzętu, który pozwoli na zwiększenia zasięgu działań biblioteki oraz umożliwi dotarcie różnymi kanałami do użytkowników.

 

Świętojańskie podróże w literaturze dotacja 37 tys. zł

Projekt realizowany w ramach programu „Partnerstwo dla książki” na 2022 rok. Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek. Projekt związany jest z postacią Jana Kochanowskiego. Z okazji imienin tego wybitnego poety oraz popularnej sobótki, kojarzonej z radosną zabawą, organizatorzy planują wiele atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych dla osób w każdym wieku.

 

MBP Plakat.jpg

Powrót na początek strony