Duże zainteresowanie dotacjami na wymianę pieców

Program wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce cieszy się dużym zainteresowaniem. Łączna wartość wszystkich wniosków o dotację przekroczyła połowę przeznaczonych na ten cel funduszy.

Od 8 stycznia kielczanie złożyli 134 wnioski na łączną kwotę 1 mln 104 tys zł (133 wnioski na dotację w wysokości 8 tys. zł i 1 wniosek wspólnoty mieszkaniowej na kwotę 40 tys. zł). Podpisano 57 umów, z czego 6 jest już rozliczonych, z dyspozycją wypłaty środków.

Dotacja może być udzielona do 90 % kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, przy czym maksymalnie:

  • 8 tys. zł - indywidualne gazowe lub elektryczne urządzenie grzewcze
  • 8 tys. zł - zastosowanie pompy ciepła w budynku mieszkalnym
  • 40 tys. zł - podłączenie budynku wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej i instalacji w budynku węzła cieplnego

Łącznie na wymianę pieców na ekologiczne źródła ciepła przeznaczono w tegorocznym budżecie Kielc 2 mln zł. Nabór wniosków prowadzony jest do 31 października lub do wyczerpiania funduszy.

Więcej informacji pod linkiem.

Powrót na początek strony