Dwa miejskie place zabaw będą odnowione i bardziej dostępne

Plac zabaw przy ul. Zamenhofa i przy Przedszkolu Samorządowym nr 25 zyskają nową, bardziej dostępną infrastrukturę, dostosowaną m.in. do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Na inwestycję Urząd Miasta Kielce pozyskał ponad pół mln zł dotacji z PFRON. Prace już się rozpoczęły i mają potrwać do końca września.

Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Przebudowa istniejących placów zabaw na terenie Miasta Kielce” w kwocie 549 600,00 zł, pochodzą z programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Głównym zadaniem przedsięwzięcia będzie dostosowanie obiektów do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, o obniżonej sprawności ruchowej i osób na wózkach inwalidzkich. Obiekty zostaną zaprojektowane i wybudowane zgodne z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w celu poprawy jakość życia dzieci i dorosłych o specjalnych potrzebach, a także, aby zapobiec ich społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji.

Likwidacja barier architektonicznych nastąpi poprzez prawidłowe ukształtowanie terenu tj.: dogodne dojścia, szerokie podjazdy, ułożenie chodnika z kostki bezfazowej, zamontowanie poręczy, które ułatwią poruszanie się osobom niepełnosprawnym korzystającym z obiektów, a także kontakt z otoczeniem. Konstrukcja placów zabaw dla dzieci zostanie zaprojektowana w taki sposób, aby dzieci miały swobodny i nieograniczony dostęp do dowolnego elementu zabawy.

W palach jest zakup i montaż urządzeń zabawowych tj.: huśtawka z gondolą dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, huśtawka integracyjna typu bocianie gniazdo, zabawka głuchy telefon, karuzela z miejscem na wózek inwalidzki itp. Ponadto pojawią się ławki, kosze na śmieci oraz nowe nasadzenia.

Łączna wartość zaplanowanych prac to 928 035 zł, przy czym przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12 b to koszt: 556 575 zł. Natomiast przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhofa to koszt: 371 460 zł. Wkład własny z budżetu Miasta Kielce wynosi: 378 435 zł.

CKDPPPFRPN.png

Powrót na początek strony