Dwie kieleckie szkoły podstawowe wyróżnione za promocję bezpieczeństwa

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach oraz Szkoła Podstawowa nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach znalazły się w gronie finalistów konkursu pn. „Odblaskowa szkoła” koordynowanego przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Wręczenie nagród laureatom odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach z udziałem zastępcy prezydenta Kielc Marcina Chłodnickiego.

W roku 2023/2024 pilotażowy program „Odblaskowa szkoła”, w ramach którego odbył się konkurs, obejmował województwo świętokrzyskie, podkarpackie oraz śląskie. Zaangażowani w konkurs uczniowie nagrywali krótkie filmiki, tworzyli piosenki i wiersze, a także inicjatywy dla lokalnych społeczności promujące bezpieczeństwo. Z województwa świętokrzyskiego na konkurs napłynęło 40 prac. Podczas gali w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wyróżnionych zostało 10 szkół w tym dwie z Kielc.

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Konkurs dawał możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

Ponadto celem akcji było zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Organizatorem konkursu w regionie jest Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, koordynatorem Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. 

Powrót na początek strony