Dwujęzyczne nauczanie w "Norwidzie"

30 uczniów będzie mogło rozpocząć naukę w pierwszej klasie dwujęzycznej w Kielcach w publicznej szkole ponadpodstawowej od 1 września 2022 r. Kandydaci będą musieli zdać test kompetencji językowych. III Liceum Ogólnokształcące w Kielcach zaprasza rodziców i uczniów na spotkanie informacyjne 10 stycznia 2022 r.

W czwartek w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida odbyła się konferencja prasowa poświęcona dwujęzyczności w kieleckich szkołach. Wzięli w niej udział prezydent Kielc Bogdan Wenta, jego zastępca Marcin Chłodnicki, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Katarzyna Nowacka, dyr. Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jacek Wołowiec oraz dyr. szkoły Andrzej Zdeb.

Dwujęzyczność polega na nauczaniu wybranych przedmiotów równolegle w języku polskim i języku obcym.

- Takie rozwiązanie oznacza dla uczniów nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej z poszczególnych przedmiotów, ale również poszerzanie możliwości praktycznej nauki języka obcego. Wiemy, że dzisiaj umiejętność porozumiewania się w różnych językach jest niezbędna. Oferta III Liceum Ogólnokształcącego pozwoli ósmoklasistom, którzy uczą się w szkołach podstawowych realizujących dwujęzyczne nauczanie na kontynuowanie tego kształcenia – mówił podczas konferencji prezydent Kielc Bogdan Wenta.

W III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida nauczanie dwujęzyczne będzie prowadzone po angielsku.

- Klasa, którą uruchomimy od 1 września przyszłego roku, będzie klasą z rozszerzonym językiem angielskim oraz rozszerzoną geografią na poziomie dwujęzycznym. Po angielsku będziemy także nauczać historii i biologii na poziomie podstawowym. W praktyce oznacza to, że 30 procent podstawy programowej będzie przekazywane w języku angielskim – informował Andrzej Zdeb, dyr. III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida.

Obecnie w województwie świętokrzyskim jest 9 szkół podstawowych i 5 ponadpodstawowych, w których prowadzone są klasy dwujęzyczne.

- Kuratorium Oświaty na bieżąco monitoruje rozwój dwujęzyczności w szkołach w naszym regionie. Bardzo cieszy nas postawa władz Kielc, które dają zielone światło dyrektorom szkół na prowadzenie tej formy kształcenia – mówiła Katarzyna Nowacka, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty.

Podczas konferencji zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki poinformował, że miasto ma kolejne plany na rozwój dwujęzyczności w szkołach.

- Chcemy bardzo mocno wesprzeć tę ideę. W przyszłym roku planujemy rozszerzeć nauczanie dwujęzyczne w szkołach podstawowych numer 12 i 13. Rozpoczniemy także projekt, który powstaje dzięki Świętokrzyskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Świętokrzyskie dwujęzyczne przedszkolaki”. Chcielibyśmy taki model kształcenia realizować w trzech kieleckich przedszkolach. Dla nas bardzo ważna jest ciągłość i kontynuacja nauczania – podkreślił Marcin Chłodnicki.

- Kiedy cztery lata temu rozpoczynaliśmy propagowanie idei dwujęzycznego nauczania to nasze województwo było białą plamą na mapie Polski. Dzisiaj dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu instytucji, między innymi samorządów, dyrektorów szkół i nauczycieli, możemy zapewnić, że tych placówek będzie coraz więcej. Cały czas obserwujemy bardzo duże zainteresowanie szkół – mówił podczas spotkania Jacek Wołowiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  

Do pierwszej klasy dwujęzycznej w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida będą mogli aplikować wszyscy ósmoklasiści, nie tylko ci, którzy uczyli się w dwujęzycznych podstawówkach. Jednym z wymogów przy przyjęciu do klasy będzie zdanie testu kompetencji językowych.  

- Zapraszam 10 stycznia 2022 roku rodziców i przyszłych uczniów. Wtedy postaramy się wyjaśnić wszystkie wątpliwości i udzielić niezbędnych informacji – powiedział dyrektor „Norwida”.    

Powrót na początek strony