Dyrektor KCK Agata Klimczak-Kołakowska powołana na pięcioletnią kadencję

Prezydent Kielc Bogdan Wenta powołał na stanowisko dyrektora Kieleckiego Centrum Kultury dotychczasową p.o. dyrektora panią Agatę Klimczak- Kołakowską.

Prezydent podejmując decyzję, skorzystał z prerogatyw nadanych mu jako organizatorowi Kieleckiego Centrum Kultury na mocy art. 15.1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tj. Dz.U. z 2020 poz. 194/ i postanowił powołać na dyrektora Kieleckiego Centrum Kultury z pominięciem procedury konkursowej.

Dopełniając formalnych wymogów związanych z taką formą zatrudnienia, Prezydent zwrócił się do sześciu stowarzyszeń oraz związków zawodowych działających na terenie KCK z prośbą o wydanie opinii na temat kandydatury pani Klimczak- Kołakowskiej. Wszystkie opinie były zdecydowanie pozytywne.

Agata Klimczak- Kołakowska została powołana na okres 5 lat - od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2029 r. Jednocześnie z dniem 29.02.2024 r. rozwiązano z nią umowę o pracę na pełniącą obowiązki dyrektora KCK.

Powrót na początek strony