Działalność placówek MOPR czasowo zawieszona

Od 22 do 30 października br. działalność: środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior + oraz innych placówek dla seniorów zostaje czasowo zawieszona.

Jak informuje Magdalena Gościnniewicz, p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach zamknięcie placówek nastąpiło w wyniku decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

Powrót na początek strony