Działania Miasta na rzecz obywateli Ukrainy tematem spotkania z wojewodą

Prezydent Kielc Bogdan Wenta spotkał się z Wojewodą Świętokrzyskim Józefem Brykiem. Tematem rozmów była prezentacja kieleckich punktów pomocowych dla obywateli Ukrainy oraz raport z działań Miasta na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w latach 2022-2023, który przedstawiała Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny, pełnomocnik Prezydenta Kielc do spraw działań Miasta na rzecz obywateli Ukrainy.

Władze Miasta Kielce od pierwszych dni trwania rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy wykazały pełną wolę organizacji różnych form wsparcia dla obywateli tego kraju, którzy przybyli do naszego miasta, jak również działań okazujących wsparcie dla miasta partnerskiego Kielc – Winnicy. Pomoc ta ma miejsce do dziś i podzielona została na wiele obszarów pomocowych, w tym koordynacji i współpracy.

Kielce początkowo oparły swoje działania na koordynacji działań pomocowych oraz wsparciu organizacji i mieszkańców, którzy bezpośrednio udzielali pomocy uchodźcom. Te działania nie przybrałyby tak dużego rozmiaru, gdyby nie społeczne zaangażowanie, wiedza i umiejętności członków Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód. To biuro stowarzyszenia przy ul. Sienkiewicza stało się pierwszym miejscem gromadzenia darów, pierwszym miejscem kontaktu dla osób przybywających z Ukrainy.

Nie czekając na wprowadzenie specjalnych przepisów udostępniane były istniejące zasoby. Jednym z najważniejszych punktów zbierania darów stał się szybko Pałacyk Zielińskiego, kolejne uruchamiano w placówkach edukacyjnych na terenie całego miasta. Miasto przekazało również na ten cel lokal przy ul. Paderewskiego 49/51, biorąc na siebie koszty utrzymania w kwocie ponad 25 tysięcy złotych w skali roku. Miejsce to stało się pierwszym centralnym magazynem zebranej pomocy humanitarnej.

Aby system koordynacji działań był skuteczny i spełniał swoje funkcje powołany został Pełnomocnik Prezydenta ds. działań miasta na rzecz Obywateli Ukrainy oraz Zespół ds. koordynacji działań i pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy, który na bieżąco komunikuje się w kontekście wszystkich działań realizowanych przez miasto.

Opracowano informację wskazującą organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które wspierały obywateli Ukrainy. Opracowana została również lista instytucji miejskich, które zadeklarowały formy pomocy i zaangażowania w działania pomocowe.

We współpracy ze służbami wojewody świętokrzyskiego uruchomiony został punkt skoordynowanej pomocy dla uchodźców na dworcu autobusowym w Kielcach. Działał on całodobowo z dostępem do tłumaczy języka ukraińskiego i rosyjskiego. Uruchomiona została telefoniczna infolinia, dzięki której można uzyskać niezbędne informacje dla osób przyjeżdżających z Ukrainy do Kielc. Na prośbę wojewody świętokrzyskiego udostępniona i przygotowana została Hala Sportowa przy ulicy Warszawskiej do funkcji tymczasowego ośrodka pobytu dla 150 osób. Miasto wskazało również do dyspozycji Wojewody miejsca tymczasowego pobytu dla Uchodźców – Hotele MOSIR - Maraton i Stadion oraz budynek po byłej Szkole Podstawowej nr 8.

Podjęty został szereg działań, które można pogrupować w kilka obszarów tj.: pomoc społeczna, integracja społeczna i działania obywatelskie, współpraca z organizacjami pozarządowymi, rynek pracy, edukacja oraz wsparcie Ukrainy – pomoc humanitarna na rzecz Winnicy, jak również sieciowanie i współpraca europejska.

Wejście w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadziło specjalne zadania dla samorządu, a także wskazało źródła ich finansowania. Zarówno urząd miasta, instytucje i spółki miejskie wykazywały się dużym zrozumieniem zaistniałej sytuacji oraz dostosowaniem odpowiednich udogodnień, które wspierały obywateli Ukrainy przybywających do Kielc. 

Podczas spotkania Wojewodzie przekazany został również raport Inicjatywy wsparcia na rzecz ukraińskich uchodźców w Polsce. Raport w ramach kampanii „Otwarte Miasta i Wsie” stan na 1 września 2023.

Powrót na początek strony