Działania Prezydenta Kielc ws. galerii handlowych i targowisk miejskich

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów, dotyczącą zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz wydanymi przez niego zaleceniami, Prezydenta Miasta Kielce w czwartek, 12 marca 2020 r. w piśmie wystosowanym do zarządców największych galerii handlowych w Kielcach zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi na przebywające w nich dzieci i młodzież.

W piątek, 13 marca br., Prezydent Kielc, w związku z koniecznością zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańcom miasta oraz województwa, wystąpił do właściciela nieruchomości przy ulicy Seminaryjskiej z wyraźną sugestią podjęcia decyzji dotyczącej niezwłocznego zamknięcia Placu Targowego w Kielcach. W tej sprawie były prowadzone również rozmowy. 

Jednocześnie Prezydent Kielc wystosował pisemny apel do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o jak najszybsze zamknięcie targowisk miejskich oraz gminnych, giełd samochodowych, jak również innych tego typu miejsc, gdzie dochodzi do dużej kumulacji oraz rotacji ludności. "W naszej ocenie zasadnym również jest rozważenie wydania decyzji dotyczącej zamknięcia galerii handlowych z uwagi na gromadzącą się w nich młodzież" - czytamy w piśmie.

Tego samego dnia wieczorem Prezes Rady Ministrów podjął decyzję o ograniczeniu funkcjonowania galerii handlowych (apteki, sklepy spożywcze i drogerie działają wszędzie - również w galeriach i centrach handlowych) oraz zakazie zgromadzeń powyżej 50 osób o charakterze publicznym, państwowym i religijnym. Dotyczy to zarówno spotkań w budynkach, jak i na świeżym powietrzu.  

Powrót na początek strony