#DziecisąWażne*

Pomoc psychologiczna, zajęcia sportowe, gra miejska, doradztwo zawodowe, bajkoterapia i mobilna biblioteka - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zwiększy zakres pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i doświadczających przemocy.

Instytucja dostała ponad 43 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu „#DziecisąWażne*”.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował ten projekt z myślą o zdrowotnych skutkach pandemii, na które miała wpływ izolacja dzieci, brak kontaktów z rówieśnikami, czy mniejsze możliwości dotarcia do środowisk rodzinnych. Obserwujemy i dostajemy sygnały od specjalistów o wzrastającej liczbie przypadków depresji, samobójstw i agresywnych zachowań – mówi Grażyna Pisarczyk, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.  

W pierwszym półroczu 2021 roku w Kielcach wdrożono 538 procedur „Niebieskiej karty”. Wśród osób doznających przemocy było 27 dzieci. Przez cały 2020 rok były prowadzone 653 procedury „Niebieskiej karty”.

Projekt "#DziecisąWażne*" jest skierowany do dzieci, młodzieży, rodziców oraz przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie osiem dużych zadań.

- To między innymi Bajkoterapia. Podczas spotkań dzieci będą dowiadywać się jak radzić sobie z emocjami i jak zwracać się po pomoc do specjalistów. Planujemy stworzyć mobilną bibliotekę, z której będzie można zabierać i czytać książki. Będziemy do tego zachęcać rodziców, dziadków, wujków i ciocie. W ramach projektu zapewnimy także uczniom klas ósmych, którzy nie maja wsparcia bliskich, doradztwo zawodowe. Pomożemy zdiagnozować zasoby i kompetencje młodych ludzi, aby pokazać im drogę rozwoju i szansę na zdobycie wymarzonego zawodu – podkreśla Grażyna Pisarczyk.

Dzieci i młodzież przebywająca w całodobowych placówkach interwencyjno-wspierajacych będzie mogła wziąć udział w warsztatach psychoedukacyjnych. Zorganizowane zostaną także zajęcia sportowe i edukacyjne, które pomogą rozładować nieprzyjemne emocje oraz gra miejska związana z tematyką przemocy domowej.

- Jednym z elementów projektu jest również „Szkoła dla rodziców”. Jako Ośrodek realizujemy te formę pomocy od wielu lat. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dlatego włączyliśmy „Szkołę” do projektu. Podczas spotkań organizowanych od września będziemy podpowiadać rodzicom jak rozmawiać z dziećmi, jak rozpoznawać uczucia, jak zachęcać do współpracy. Ważnym elementem tych spotkań jest wymiana doświadczeń między rodzicami – opowiada Agnieszka Im-Chatys ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.  

Dzieci biorące udział w projekcie stworzą „Dziecięcy Poradnik Rodzica”. W broszurze znajdą się dziecięce prośby i zalecenia dla dorosłych.

W ramach projektu wypromowana będzie działalność Telefonu Zaufania, przy którym dyżury pełnią specjaliści SOW MOPR Kielce. Pomocy można szukać pod numerami 195 13 oraz 195 25.

W realizację projektu „#DziecisąWażne” włączone zostały różne miejskie instytucje – Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Miejska Biblioteka Publiczna, Komenda Miejska Policji w Kielcach, placówki oświatowe.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- edycja 2021, finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania: 43 173 zł

Całkowity koszt realizacji projektu: 61 631 zł

Termin realizacji projektu: lipiec-grudzień 2021 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Powrót na początek strony