Dzień Czystego Powietrza

Laboratoria i wykłady dla młodzieży, warsztaty dla seniorów, dużo wiedzy związanej z ochroną jakości powietrza dla każdego - tak wyglądały w naszym mieście obchody Dnia Czystego Powietrza, przypadający na 14 listopada.

Dwutlenek węgla i rakotwórcze benzoapireny pochodzące z przydomowych kotłowni, pyły PM 10 i PM 2,5 powstające przy ścieraniu opon samochodowych, tlenki azotu i tlenki siarki, których najwięcej wytwarza przemysł -zanieczyszczenia powietrza są już tak powszechne, że najczęściej nie zwracamy na nie uwagi. Tak samo jak na codzienne nawyki, których lekkie zmodyfikowanie, może zminimalizować nasz osobisty wpływ na powstawanie zanieczyszczeń powietrza.

Właśnie na kwestie wpływu zanieczyszczeń powietrza na ludzi, a ludzi na powstawanie emisji zwracano uwagę podczas tegorocznych obchodów Dnia Czystego Powietrza zorganizowanych przez Wydział Gospodarki i Środowiska Urzędu Miasta Kielce. Do współpracy zaproszono Politechnikę Świętokrzyską i Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Uczniów kieleckich szkół zaproszono do akcji konkursowej pn.: „Szkolny Dzień Czystego Powietrza” polegającej na zorganizowaniu na terenie placówki oświatowej akcji pokazującej wpływ mieszkańców miasta na zanieczyszczenia powietrza.

Na terenie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych odbyły się otwarte wykłady dla mieszkańców Miasta Kielce pn.: „Zoom na jakość powietrza – narządzie dostępne dla mieszkańców”; ”Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy człowieka”; „”Wykorzystanie geo- i bioindykatorów do oceny środowiska przyrodniczego w Górach Świętokrzyskich” oraz warsztaty rotacyjne dla zorganizowanych grup szkół ponadpodstawowych pn.: „Wykorzystanie mikroskopu skaningowego do identyfikacji zanieczyszczeń”, „Mobilne laboratorium badań jakości powietrza” i „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na ekosystemy wodne”.

Na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbyły się zaś wykłady otwarte dla mieszkańców Miasta Kielce pn.:  „Elektromobilność przyszłością motoryzacji” i  „Smog groźny przeciwnik” oraz warsztaty rotacyjne dla zorganizowanych grup szkół ponadpodstawowych pn.: „Ocena jakości powietrza wewnętrznego”; „Ocena jakości powietrza zewnętrznego z pokładu bezzałogowego statku powietrznego”.

Do wspólnego zastanowienia się nad składem atmosfery i jej wpływem na klimat Miasto Kielce zaprosiło również seniorów, dla których w Klubie Seniora Kostki przy ul.  Św. Stanisława Kostki 4a odbyły się warsztaty „Mozaika Klimatyczna”, które w obrazowy sposób pokazują jakie przyszłe skutki mają nasze obecne działania mające wpływ na jakość powietrza.

Powrót na początek strony