Dzień Europy w Winnicy

Tegoroczne obchody „Dnia Europy” w Winnicy odbyły się w nadzwyczajnych okolicznościach. Po tragicznych wydarzeniach na kijowskim Majdanie miały miejsce kolejne dramatyczne zajścia związane z aneksją Krymu przez Federację Rosyjską oraz regularnymi walkami armii ukraińskiej z separatystami na wschodzie kraju. Wszystko to kładło się cieniem na zaplanowanych w dniu 17 maja 2014 roku w Winnicy uroczystościach.

 

Pomimo występujących trudności władze naszego miasta partnerskiego podjęły decyzję o realizacji przedsięwzięcia. Na podjętą decyzję  wpływ miał charakter święta, które promuje ważne i wspólne dla Europy wartości i idee. Pod tym właśnie hasłami w listopadzie 2013 roku rozpoczęły się w Kijowie masowe protesty Ukraińców.

 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, obecność delegacji Miasta Kielce na obchodach „Dnia Europy” w Winnicy miała wymiar symboliczny, o czym często i z wdzięcznością wspominali ukraińscy gospodarze. Udział przedstawicieli naszego miasta w wydarzeniu potwierdził solidarność Polski ze wschodnim sąsiadem, a w wymiarze lokalnym podkreślił znaczenie partnerstwa Kielc i Winnicy.

 

Kielecka delegacja wzięła udział w oficjalnym otwarciu „Dnia Europy” na winnickim Placu Niepodległości. Reprezentant naszego miasta uroczyście wciągnął na maszt flagę Unii Europejskiej. Następnie gospodarze zaprezentowali ciekawy program artystyczny zlokalizowany na kilku scenach w centrum miasta.

 

Niedziela, 18 maja 2014 roku przeznaczona została tradycyjnie na spotkanie z Rodakami z Podola. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Sobotnio-Niedzielnej Szkole Polskiej w Winnicy wręczone zostały zaświadczenia o ukończeniu nauczania pierwszo i drugoklasistom. Uczniowie otrzymali również drobne upominki za dobre wyniki w nauce.

Powrót na początek strony