Europolis 2022 – o migracjach i uchodźcach w polskich miastach

Prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz włodarze Warszawy, Olsztyna Lublina, Wałbrzycha, Zabrza czy Katowic, a także twórcy raportu na temat migracji do Polski, wzięli udział w konfekcji pn. Europolis - Migracje i uchodźcy w polskich miastach. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Fundacji Schumana.

Podczas konferencji, która miała formułę online, odbyła się pierwsza publikacja raportu na temat polityki migracyjnej w Polsce, w szczególności w kontekście zmian i działań, które zaszły w związku z rosyjską agresją na Ukrainę.

W raporcie uwzględnione zostały zagadnienia takie jak: opis grup obcokrajowców mieszkających w Polsce oraz ich główne miejsca pobytu, skala migracji z i do Polski czy nastawienie polskiego społeczeństwa do imigracji do Polski. Ważnym elementem raportu są również wyzwania oraz praktyczne działania rządu RP, polskich JST i organizacji społecznych oraz nieformalnych inicjatyw obywatelskich, związanych z ostatnimi wydarzeniami migracyjnymi i wojną w Ukrainie.

Raport stanowił podstawę do dyskusji o wyzwaniach, problemach i potrzebach związanych z napływem cudzoziemców, w tym uchodźców, do polskich miast. Organizatorzy podsumowali również dotychczasowe inicjatywy dotyczące stworzenia spójnej polityki migracyjnej Polski i wypracowania odpowiednich strategii działania na szczeblu krajowym i regionalnym.

Do wspólnej dyskusji zaproszeni zostali samorządowcy, aktywiści, przedstawiciele organizacji społecznych i instytucji naukowych, przedsiębiorcy, pracownicy administracji rządowej i wszyscy zainteresowani rozwojem miast.

Powrót na początek strony