Finał Konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Po raz szósty poznaliśmy laureatów „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową” organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską i Kielecki Park Technologiczny. W tej edycji studentki i studenci zgłaszali swoje prace w 13 kategoriach.

Architektura, Automatyka, Budownictwo drogowe i mostowe, Budownictwo ogólne, Ekonomia, Elektrotechnika i elektronika, Geodezja, Informatyka, Inżynieria danych, Inżynieria produkcji, Inżynieria środowiska i OZE, Mechanika i budowa maszyn, Transport i logistyka oraz Wzornictwo przemysłowe. Pomysły z tych obszarów były oceniane anonimowo przez ekspertów z danej dziedziny, reprezentujących firmy partnerskie. Wśród kryteriów ewaluacji znalazły się takie aspekty, jak użyteczność i zbieżność z aktualnymi problemami kraju i regionu danego pomysłu, czy też samodzielność autora.

Partnerami konkursu i sponsorami nagród są Vitrintec, IT Control, PBI, Mostostal, Bank BGK, ZPUE, Industria, Transition Technologies PSC, Celsium, MAN Bus, Instytut OZE, Progress Eco, KH-Kipper oraz DS SMITH. Ich wieloletnie doświadczenie na rynku gwarantuje praktyczne i perspektywiczne podejście do oceny zgłoszonych projektów. Przedsiębiorcy otrzymali jednocześnie możliwość zapoznania się z nowymi perspektywami i kreatywnymi pomysłami, a także z potencjałem przyszłych kadr.

- Od samego początku moja praca skupiała się na działalności, która łączy świat nauki ze światem biznesu. Tym bardziej cieszę się, że uczestniczę w wydarzeniu, które właśnie naukę z biznesem bezpośrednio wiąże. Mam nadzieję, że w ciągu kilku lat to przedsięwzięcie będzie jednym z wielu tego typu inicjatyw. Deklarujemy pomoc w ich organizacji. Rozmawiałem już na ten temat z profesorem Maciągiem, by spotkać się i omówić wszystkie obszary, w które Miasto może się zaangażować, po to aby tworzyć jak najlepsze warunki do studiowania, a potem do pracy w Kielcach, czy regionie – powiedział wiceprezydent Łukasz Syska.

Jak zauważył prof. dr hab. inż. Zbigniew Stanisław Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, konkurs pokazuje uczniom, przyszłym absolwentom, że uczelnia jest atrakcyjnym miejscem do studiowania. - Mamy też utalentowanych doktorantów, dlatego warto pomyśleć, aby w przyszłości zorganizować konkurs na najlepszy doktorat - powiedział.

- Łączenie wspomnianych dwóch światów może mieć różne aspekty, jak komercjalizacja, transfer, promocja wiedzy. Wszystkie uzupełniają się i dają możliwość rozwoju gospodarki. Konkurs wpisuje się w ten trzeci obszar – mówiła Justyna Lichosik, dyrektor KPT.

W tej edycji wpłynęły 62 prace. Nagroda główna to 1000 zł.

Powrót na początek strony