Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego – ruszyły konsultacje

W Kielcach zainaugurowane zostały konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne dla Kielc i powiatu kieleckiego odbyło się na auli głównej Politechniki Świętokrzyskiej z udziałem prezydenta Kielc Bogdana Wenty. W dyskusji w formie online uczestniczyli również Lucie Zackova, zastępca Kierownika Wydziału F.3 – Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) i Gelu Calacean, kierownik Wydziału B.5 (DG EMPL) - Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL).

Kielce aktywnie uczestniczą w pracach nad przygotowaniem do nowej perspektywy - przedstawiciele miasta są członkami grup roboczych ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, powołanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

- Bierzemy udział w konsultacjach najważniejszych dokumentów programowych na lata 2021-2027. Przedstawiamy potrzeby miasta i wspólnie opracowujemy pierwsze fiszki projektowe m.in. w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska, mobilności miejskiej, rewitalizacji, inwestycji drogowych, inwestycji w obszarze turystyki i kultury, w obszarze ochrony i zachowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz w obszarze przedsiębiorczości. Przygotowujemy projekty inwestycji ważnych dla mieszkańców Kielc i rozwoju naszego miasta. Wierzymy, że dzięki wsparciu środków unijnych, będziemy mogli je szybko i sprawnie zrealizować - mówił prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Dziś Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Dokument stanowić będzie odpowiedź na wyzwania stojące przed naszym regionem.

Najważniejsze zapisy projektu programu regionalnego zostały przedstawione podczas spotkania inaugurującego cykl konsultacji społecznych.

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego będzie skoncentrowany przede wszystkim na wsparciu przedsiębiorczości i innowacji oraz inwestycjach przyjaznych środowisku. Dzięki środkom unijnym wspierany będzie proces budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz stwarzane warunki umożliwiające współpracę przedsiębiorstw i nauki. Nie zabraknie inwestycji w mieszkańców regionu, ich edukację, wiedzę, zdrowie i rozwój.

Obecnie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej trwają negocjacje Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego, którego projekt został przyjęty przez Zarząd Województwa 21 lipca 2021 r. Dokument ten określa kierunki i warunki dofinansowania Programu Regionalnego na lata 2021-2027, zawiera również  listą projektów priorytetowych.

Podobne spotkania odbędą się we wszystkich świętokrzyskich powiatach i potrwają do 8 listopada br. Uwagi i wnioski zgłaszane w ramach konsultacji zostaną zebrane i z pewnością wpłyną na ostateczny kształt projektu programu regionalnego.

Konsultacje zostaną zorganizowane według harmonogramu dostępnego na stronie RPO.

Udział w spotkaniach w formie on-line jest możliwy za pośrednictwem platformy internetowej Webex: https://sejmik-kielce.webex.com/meet/konsultacje

Powrót na początek strony