Geopark Świętokrzyski w Światowej Sieci Geoparków UNESCO

W środę na podstawie decyzji Zarządu UNESCO, Geopark Świętokrzyski uzyskał oficjalnie status Światowego Geoparku UNESCO! Dołączyliśmy tym samym do globalnej rodziny geoparków, obejmującej ponad 160 geoparków z ponad 40 krajów na całym świecie.

Oficjalne powitanie Geoparku Świętokrzyskiego w Światowej Sieci Geoparków UNESCO nastąpiło w czwartek przy okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, w ramach międzynarodowej konferencji „Welcome Digital Event”. W piątek radosną wiadomość w trakcie konferencji prasowej ogłosili także przedstawiciele gmin Kielce, Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów, wchodzących w skład geoparku.

- To historyczny moment dla całego naszego regionu. Geopark to praca zbiorowa wielu osób, instytucji i organizacji z różnych sektorów. Wszystkim serdecznie dziękuję - mówi Michał Poros, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Gmin „Geopark Świętokrzyski”.

Certyfikat Światowego Geoparku UNESCO przyznany jest dla całego obszaru Geoparku Świętokrzyskiego, obejmującego terytorium gmin Kielce, Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów o łącznej powierzchni 526 km 2. Główną przesłanką, na podstawie której przyznano certyfikat, jest unikatowe dziedzictwo geologiczne o randze międzynarodowej. Istotne znaczenie miały również takie elementy jak przyroda ożywiona, krajobraz, dziedzictwo kulturowe, a także aktywność społeczności lokalnej związana z kultywowaniem dawnych tradycji i obyczajów oraz działalnością w zakresie edukacji i turystyki.

- Pokazujemy, że w zespole można te wartości jeszcze lepiej zaprezentować. Geopark Świętokrzyski przez cztery lata będzie wykonywał intensywną pracę, ale to przyniesie korzyści dla nas wszystkich. Będzie doskonałym elementem promocji Kielc, Chęcin, Morawicy, Nowin i Piekoszowa - zaznacza Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

- To nie jest tylko przyroda nieożywiona, ale cała działalność samorządów kultywowana przez wiele lat. Niezwykle ważne jest to, że w dalszym ciągu będziemy działali razem, bo takie są wymogi bycia na tej liście. Nasza współpraca przynosi dobre efekty - uzupełnia Marian Buras, burmistrz Miasta i Gminy Morawica.

Certyfikat Światowego Geoparku UNESCO przyznawany jest na okres 4 lat. Po upływie tego czasu następuje weryfikacja geoparku przez ekspertów z UNESCO. Oceniana jest między innymi aktywność w zakresie promocji, edukacji, turystyki oraz współpracy z innymi geoparkami. Z tego względu utrzymanie certyfikatu UNESCO to proces ciągły, w który na stałe muszą być zaangażowane różne instytucje i organizacje. Kluczem do utrzymania certyfikatu jest aktywność i współpraca sieciowa na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

- Jesteśmy bardzo zaangażowani w cały projekt i chcemy, aby Geopark Świętokrzyski za cztery lata nadal był w Sieci UNESCO - przekonuje Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Nowiny.

Korzyści płynących z uzyskania certyfikatu Światowego Geoparku UNESCO jest wiele. Przede wszystkim należy podkreślić możliwość jeszcze lepszego wypromowania atrakcji turystycznych na forum krajowym i międzynarodowym. Marka UNESCO jest rozpoznawalna na całym świecie i daje spore możliwości w tym względzie, oczywiście pod warunkiem odpowiedniego przygotowania oferty turystycznej.

- Geoturystyka jest ogromną szansą dla mieszkańców tego terenu i biznesu. To wyzwoli z pewnością szereg możliwości współpracy - podkreśla Robert Jaworski, burmistrz Gminy i Miasta Chęciny.

Formuła geoparku UNESCO stwarza także możliwość współpracy i realizacji międzynarodowych projektów z innymi geoparkami zrzeszonymi w sieci UNESCO. Współpraca taka stwarza nowe możliwości w zakresie wymiany doświadczeń, a także pozyskiwania środków na realizację działań z zakresu edukacji i turystyki. Wspólne działania podejmowane z innymi geoparkami dają możliwość lepszego wykorzystania potencjału dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego gmin wchodzących w skład Geoparku.

- Miejsce na liście UNESCO z pewnością przyczyni się, do tego, że nasze unikatowe miejsca jeszcze zyskają na wartości. Cieszę się, że między innymi Rezerwat Moczydło czy Chelosiowa Jama są produktami, które zainteresowały władze UNESCO - mówi Zbigniew Piątek, wójt Gminy Piekoszów.

Jak pokazują liczne przykłady zagranicznych geoparków, formuła Geoparku UNESCO może być skutecznym narzędziem dla promocjii zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczo-kulturowych. Stanowi także podłoże dla współpracy partnerskiej pomiędzy różnymi sektorami na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. To dobry prognostyk, jeżeli chodzi o strategię działania Geoparku na najbliższe 4 lata.

Powrót na początek strony