Goście z Ukrainy z wizytą w naszym regionie

Na zaproszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w naszym regionie przebywała delegacja władz Obwodu Winnickiego i miasta Winnica oraz przedstawiciele gmin Winnicczyzny. Dziś goście z Ukrainy wezmą udział w konferencji "Współpraca jednostek terytorialnych województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego". Przedsięwzięcie to było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie współpracy polsko-ukraińskiej prowadzonej na poziomie gmin, powiatów, miast i regionu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ambasady Ukrainy w Warszawie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, którzy przedstawiali doświadczenia i plany swoich instytucji w zakresie polsko-ukraińskiej współpracy międzyregionalnej oraz możliwości jej finansowania. Wzięli w niej udział także zastępca prezydenta Kielc Tadeusz Sayor oraz dyr. Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta UM Mieczysław Pastuszko, którzy wystąpili w panelu prezentującym najlepsze przykłady współpracy pomiędzy  samorządami woj. świętokrzyskiego i obwodu winnickiego. Prezentacja nosi tytuł "Kielce - Winnica łączy Nas coraz więcej".

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. program_konferencji_2.pdf PDF 33.27 KB
Powrót na początek strony