Goście z Winnicy w Kielcach

W Kielcach w ramach projektu "Przygotowanie ukraińskich samorządów do wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia z UE" przebywali urzędnicy z Winnicy na Ukrainie. W ratuszu goście spotkali się z dyrektorem Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Mieczysławem Pastuszko. Podczas wizyty w naszym mieście uczestnicy projektu zapoznawali się m.in. z zasadami  przygotowania wniosków aplikacyjnych dla inwestycji strategicznych dla miasta współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zagadnieniami związanymi z gospodarką komunalną i polityką przestrzenną Kielc czy przygotowaniem, zarządzaniem i realizacją projektów kluczowych dla rozwoju miasta.

Powrót na początek strony