Gra miejska pt. „Powstańcza Warszawa w obiektywie”

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zaprasza świętokrzyską młodzież do udziału w grze miejskiej pt. „Powstańcza Warszawa w obiektywie” z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Action Track. Chętni do udziału mogą się zgłaszać do 29 września 2022 roku.

Motywem przewodnim w tej odsłonie gry miejskiej będą wydarzenia związane z Powstaniem Warszawskim, ukazane okiem fotografa. Bogaty zbiór fotografii ukazujący obraz walczącej stolicy, to nie jedyny element wykorzystany w grze. Na tle najważniejszych faktów, nie zabraknie wątków regionalnych, ujętych w formie pytań wiedzowych, wyzwań twórczych i kreatywnych zadań. Wykorzystując nowe technologie i innowacyjne podejście do edukacji chcemy rozbudzić wśród młodzieży zainteresowanie historią i propagować wiedzę o Powstaniu Warszawskim.

Do udziału IPN zaprasza 4-osobowe zespoły uczniowskie z klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunem z terenu województwa świętokrzyskiego. Zgłoszeń do udziału w grze dokonują nauczyciele. Uzupełniony formularz wraz z oświadczeniami należy przesłać na adres ilona.religa@ipn.gov.pl. Najpóźniej w dniu gry nauczyciele powinni przekazać oryginały tych dokumentów.

Wymogiem wzięcia udziału w grze jest posiadanie smartfona/tabletu (jeden na drużynę) z:

  • systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) i Android (w wersji 3.22.00),
  • uruchomioną funkcją GPS,
  • uruchomioną aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore),
  • mobilnym dostępem do Internetu oraz włączoną usługą lokalizacji.

Z grą miejską pt. „Powstańcza Warszawa w obiektywie” startujemy 3 października 2022 roku o godzinie 10 na Rynku w Kielcach. Na drużyny, które zdobędą największą liczbę punktów czekają nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie gry dostępny na stronie krakow.ipn.gov.pl. 

Powrót na początek strony