Grupa 36 uczniów kieleckich szkół w Winnicy

Z wizytą w zaprzyjaźnionej z Kielcami Winnicy przebywała w dniach 20-26 marca 2011 roku grupa 36 uczniów kieleckich szkół wraz z opiekunami. Rekrutacja uczestników wymiany młodzieży odbyła się szkołach, które z inicjatywy UM Kielce w grudniu 2009 roku podpisały z ukraińskimi partnerami „Deklarację współpracy” (II LO, III LO, ZSOI nr 4, ZSO nr 6, ZSO nr 8, ZSO nr 14). Wyjazd na Ukrainę był kolejnym etapem w realizacji partnerskiego programu. We wrześniu ubiegłego roku grupa uczniów z Winnicy gościła w polskich rodzinach i uczestniczyła w licznych wycieczkach, imprezach kulturalnych oraz, co niemniej ważne, w codziennym życiu rodzin gospodarzy.

Uczniowska wymiana zaowocowała wzajemnym poznaniem, zbliżeniem oraz nawiązaniem nowych przyjaźni. Z sukcesem podjęte działania pozwoliły również wypromować tego typu współpracę wśród pozostałych kieleckich i winnickich placówek oświatowych. W chwili obecnej kolejne szkoły zgłaszają chęć podjęcia współpracy.

Powrót na początek strony