I rewizyta pracowników Urzędu Miasta Kielce w Winnicy w ramach realizacji programu stażów

5 osobowa grupa przedstawicieli Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Biura Planowania Przestrzennego, Wydziału Architektury i Urbanistyki, Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta przebywała w terminie 23-27 stycznia 2012 r. w Winnicy. Pobyt na Ukrainie urzędników z Kielc był pierwszą z pięciu zaplanowanych rewizyt w ramach realizowanego wspólnie z Urzędem Miasta w Winnicy programu wymiany doświadczeń w funkcjonowaniu administracji samorządowej w Polsce i na Ukrainie.

 

Wymiana doświadczeń prowadzona była w następujących obszarach:
- organizacja podstawowej opieki zdrowotnej,
- realizacji programów profilaktycznych,
- ubezpieczenia zdrowotne i kontraktowania świadczeń medycznych
- polityka miasta w zakresie zarządzania gruntami i nieruchomościami,
- kierunków rozwoju przestrzennego Miasta,
- ochrona zabytków, itp.

Powrót na początek strony