Ich heroizm i wola walki zasługują na uznanie. Kielczanie oddali cześć żołnierzom AK

Na Skwerze im. S. Żeromskiego przed pomnikiem Armii Krajowej odbyły się kieleckie uroczystości z okazji 81. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Miasto Kielce reprezentował prezydent Kielc Bogdan Wenta i Jarosław Karyś, przewodniczący Rady Miasta Kielce.

Organizatorem wydarzenia była Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wraz z Prezydentem Miasta Kielce, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Garnizonem Kielce oraz 10 Świętokrzyską Brygadą Obrony Terytorialnej.

Armia Krajowa, jako ogólnopolska organizacja konspiracyjna powstała w 1939 roku, lecz jej nazwa oficjalnie zaczęła funkcjonować 14 lutego 1942 roku. Przemianowanie ZWZ na AK było nie tylko istotnym aktem politycznym, ale symbolicznym i wizerunkowym.

W porównaniu z konspiracjami wojskowymi innych okupowanych krajów europejskich Armia Krajowa działała najdłużej i stosowała najbardziej zróżnicowane formy walki. Żołnierze AK, niejednokrotnie oddając życie w imię wolnej Polski, ofiarnie bronili Ojczyzny przed atakiem dwóch totalitaryzmów.

Powrót na początek strony