II edycja Programu Inwestycji Strategicznych. Miasto aplikuje o kolejne środki

Miasto gotowe do złożenia projektów w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Dzięki środkom władze Kielc planują poprawić dostępność śródmieścia Kielc - przebudować 8 ważnych ulic, zmodernizować kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Szczecińskiej i dwie placówki pomocy społecznej.

Podczas czwartkowej konferencji prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz jego zastępcy Agata Wojda i Marcin Chłodnicki zaprezentowali projekty, o których dofinansowanie będzie starać się miasto.

W pierwszej edycji programu Kielce pozyskały środki na dwa projekty. Pierwszy to poprawa dostępności komunikacyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Wyremontowane zostaną ulice Jagiellońska, Karczówkowska, Kamińskiego, Podklasztorna i Artwińskiego.

Drugi projekt, który otrzymał dofinansowanie dotyczy zielonej rewitalizacji zabytkowego śródmieścia. Nowe oblicze zyskają Skwer Ireny Sendlerowej, ulica Bodzentyńska i teren wokół dawnej Synagogi. Zieleń pojawi się także na płycie Rynku.   

- Intensywnie pracujemy nad sprawną realizacją tych inwestycji. Ogłosiliśmy już pierwsze postępowania, kolejne są w drodze. To inwestycje, które bez wątpienia wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców Kielc. Takimi samymi kryteriami kierowaliśmy się przy wyborze projektów, które chcielibyśmy zrealizować w ramach II edycji programu. Przypomnę, że zgodnie z jego założeniami każdy samorząd może złożyć maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie - o wartości do 5, do 30 oraz do 65 milionów złotych. Zdecydowaliśmy, że będziemy wnioskować o możliwość dofinansowania projektów, które dotyczą przebudowy infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, ale także opiekuńczej – mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Miasto przygotowało trzy wnioski, których realizacja przełoży się na atrakcyjność społeczną i gospodarczą Kielc, poprawi bezpieczeństwo, wpłynie pozytywnie na aktywność fizyczną mieszkańców oraz poszerzy ofertę wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych.

Najwięcej środków na drogi

Jak podkreśla Agata Wojda, zastępczyni prezydenta Kielc projekt dotyczący „Poprawy dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc” – do 65 mln zł jest priorytetem dla władz miasta.

- Obecnie miasta wojewódzkie takie jak Kielce nie mają zbyt wielu możliwości pozyskania środków zewnętrznych na infrastrukturę drogową. Dlatego chcemy skorzystać z tej szansy, zwłaszcza że w Programie Inwestycji Strategicznych dofinansowanie do tego priorytetu wynosi 95 procent. Bardzo zależy nam na poprawie stanu kieleckich dróg, chcemy zwiększać dostępność komunikacyjną, poprawiać bezpieczeństwo i wszędzie, gdzie jest to możliwe uzupełniać ulice o zieleń i małą architekturę. W tym projekcie planujemy zmodernizować 8 ulic – mówi Agata Wojda, zastępczyni prezydenta Kielc.

 Zadanie zakłada remont ulic Paderewskiego, Solnej, Kaczmarka, Żeromskiego, Śniadeckich, Seminaryjskiej, Nowy Świat oraz al. IX Wieków Kielc. Przebudowane będą skrzyżowania, chodniki, sygnalizacje świetlne i oświetlenie uliczne. Powstaną nowe zatoki parkingowe, przystanki autobusowe oraz drogi dla rowerów. Dzięki temu łatwiej będzie dojechać do placówek medycznych w śródmieściu, szkół i urzędów. Stworzenie w śródmieściu stref relaksu ma zachęcić mieszkańców do spędzania tu czasu.

Sportowe atrakcje dla mieszkańców i turystów

Projekt do 30 mln zł to kompleksowa modernizację basenu letniego przy Szczecińskiej i stworzenie tam całorocznego kompleksu sportowego.

- Bardzo zależy nam na poszerzeniu funkcjonalności tego obiektu, tak aby to miejsce było atrakcyjne nie tylko dla kielczan, ale i turystów. Duża niecka basenowa zostanie poszerzona o tory do pływania, powstaną także zjeżdżalnie. Projekt zakłada budowę boisk do sportów plażowych siatkówki, piłki ręcznej i  piłki nożnej. Nowością będzie sztuczne lodowisko z zadaszeniem i całoroczny plac zabaw – opowiada Marcin Chłodnicki, zastępca prezydenta Kielc.

W ramach inwestycji powstaną parkingi i siłownia zewnętrzna. Na budynkach zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, które zredukują koszty funkcjonowania obiektu.

- Zadbamy także o nasadzenia zieleni i małą architekturę, aby kompleks był jak najbardziej atrakcyjny dla gości. Co ważne cały obiekt będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – podkreśla Marcin Chłodnicki.

Nowa forma opieki dla niepełnosprawnych

Projekt o wartości do 5 mln zł jak podkreśla Agata Wojda jest skierowany dla osób o szczególnych potrzebach i składa się z dwóch zadań. Pierwsze to rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23, gdzie obecnie mieści się Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat.

- Inwestycja pomoże poszerzyć działalność tego ośrodka. Teraz wsparcie niestety kończy się w momencie kiedy jego podopieczni kończą 25 lat. Zauważamy ogromną lukę i deficyt w tym zakresie. Chcemy, rozbudować ten budynek pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy typu D, dzięki temu powstanie możliwość rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób po 25 roku życia. Jest to dla nas bardzo ważne i wiem, że w ten sposób odpowiemy na potrzeby wielu mieszkańców naszego miasta – podkreśla Agata Wojda.  

Po modernizacji stworzony w tym miejscu będzie ośrodek do rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i ze spectrum autyzmu. Powstaną m.in. pracownie ogrodnicza i rękodzieła oraz sale doświadczania.

Drugie zadanie to modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76, dzięki której poprawi się komfort życia mieszkańców oraz jakość funkcjonowania wszystkich placówek mieszczących się w tym miejscu, m.in. Miejskiej Kuchni Cateringowej. 


Zadania przygotowane przez Kielce do Programu Inwestycji Strategicznych (edycja II)

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc.

Inwestycja zakłada przebudowę m.in. ulic: Paderewskiego, Solnej, Kaczmarka, Żeromskiego, Śniadeckich, Seminaryjskiej, Nowy Świat oraz al. IX Wieków Kielc.

Zmiany wpłyną na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Wszystkie rozwiązania projektowe uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych.

Dzięki realizacji projektu zwiększy się dostępność śródmieścia miasta, zwłaszcza placówek medycznych zlokalizowanych w tej okolicy: Szpitala SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. Jana Pawła II, Szpitala Kieleckiego Św. Aleksandra Sp. z o.o. oraz Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego. 

Swoim zakresem inwestycja obejmie m.in. przebudowę skrzyżowań, chodników, sygnalizacji świetlnych i budowę nowych zatok parkingowych. Dzięki przebudowie układu komunikacyjnego w śródmieściu i wyznaczeniu nowych przystanków komunikacji zbiorowej zwiększy się dostępność do kluczowych obiektów użyteczności publicznej: Sądu Okręgowego, Urzędu Miasta Kielce, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, komisariatów, placówek oświatowych oraz Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego. 

Wprowadzone zostaną udogodnienia dla ruchu rowerowego i pieszego. Nowe enklawy zieleni i strefy odpoczynku stworzą w śródmieściu przestrzeń przyjazną i podnoszącą jakość życia mieszkańców. To przełoży się na atrakcyjność społeczną i gospodarczą Kielc.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 65 000 000,00 

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 3 250 000,00 

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 61 750 000

2. Przebudowa i rozbudowa Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach.

Dzięki inwestycji powstanie całoroczny kompleks sportowy i przyjazna zielona przestrzeń dla mieszkańców i turystów. W zakres projektu wchodzi m.in. przekształcenie dużej niecki basenowej w miejsce sportu i rekreacji, wyznaczone zostaną tory do pływania, powstaną zjeżdżalnie rurowe i proste, stanowiska do masażu i gejzery. Zmodernizowana zostanie mała niecka, gdzie najmłodsi dostaną do dyspozycji wodny plac zabawa dla najmłodszych. Wybudowane zostaną dwa wielofunkcyjne boiska plażowe, na których będzie można grać w siatkówkę, piłkę nożną i piłkę ręczną. Powstanie także siłownia zewnętrzna, modułowe i łatwe do przenoszenia sztuczne lodowisko z zadaszeniem. Wybudowane zostaną parkingi, pomieszczenia technologiczne i socjalno-biurowe. Cały obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stworzony zostanie nowoczesny system uzdatniania wody, umożliwiający jej podgrzewanie oraz system instalacji chłodniczej do mrożenia lodowiska. W zimie ciepło z agregatów wykorzystywane będzie do wspomagania ogrzewania pomieszczeń użytkowych. Na dachach budynków zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, które zredukują koszty funkcjonowania obiektu.

Głównym celem inwestycji jest stworzenie warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Nowe miejsce rekreacji zachęci mieszkańców do większej aktywności fizycznej, która wpłynie na poprawę zdrowia publicznego. Inwestycja zwiększy także atrakcyjność turystyczną Miasta Kielce.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 33 300 000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 3 330 000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 29 970 000,00

3. Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod.-kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76.

Realizacja zadania pomoże stworzyć warunki do wysokiej jakości usług społecznych i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych i starszych.

Rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy typu D stanowi rozszerzenie oferty wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Kielcach.  Inwestycja zakłada stworzenie ośrodka do rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i ze spectrum autyzmu, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. W skład ŚDS typu D wejdą: pracownie (ogrodnicza, biurowa, rękodzieła), sale doświadczania (świata/wyciszenia, ogólna), kuchnia, jadalnia, szatnia, węzeł sanitarny.

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 wpłynie na jakość życia mieszkańców placówki, którzy będą korzystać z  modernizowanej infrastruktury. Montaż instalacji zgodnej z obowiązującymi przepisami budowlanymi i przeciwpożarowymi będzie oddziaływał na wszystkie placówki mieszczące się w budynku: DPS im. JP II, DPS im. A. Kępińskiego, Miejską Kuchnię Cateringową i Lokale Aktywizujące.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 5 850 000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 877 500,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4 972 500,00

Powrót na początek strony