III Letnia Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Dobiega końca pierwszy tydzień pobytu w Kielcach uczestników III Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej. Niemal 40 osób, które na zaproszenie władz miasta, przyjechały do nas z partnerskiej Winnicy, codziennie nie tylko zwiedza, ale także coraz lepiej poznaje język przodków.

Goście spotkali się z władzami miasta. Opiekun grupy - Jan Glinczewski zaznaczył, że z roku na rok letnia szkoła, organizowana przez kieleckich urzędników ewoluuje. Coraz więcej w niej zajęć merytorycznych, które pozwalają nie tylko bliżej poznać kulturę i historię Polski, ale i zajęć umożliwiających naukę ojczystego języka. W grupie najwięcej jest nauczycieli i lekarzy. To oni w przyszłości mogą stać się wykładowcami w polskiej szkole w Winnicy.
W programie pobytu znalazły się się m.in. odwiedziny w kieleckich placówkach kulturalnych, lekcje języka polskiego, zajęcia sportowe oraz wycieczki po regionie świętokrzyskim.
Program pobytu winniczan w Kielcach koordynuje Dom Kultury "Zameczek".

Zajęcia z języka polskiego prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 28. Tematem lekcji dla grupy początkującej była dziś relacja z wycieczki do Krakowa oraz legenda o smoku wawelskim. Grupa zaawansowana mogła się natomiast skupić na zawiłościach polskiej gramatyki. Do Winnicy wracają 17 lipca.

Powrót na początek strony