Informacja dla wspólnot gruntowych i właścicieli gruntów leśnych położonych na terenie Gminy Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce informuje o możliwości publicznego wglądu do projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu sporządzonego dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, wspólnot gruntowych oraz stanowiących własność Gminy Kielce, położonych na terenie Gminy Kielce, z wyłączeniem obrębów ewidencyjnych: 0013, 0014 i 0020 oraz lasu komunalnego „Stadion”.

Wgląd do projektu możliwy jest w dniach od 2.10.2023r. do 30.11.2023r., w siedzibie Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pokój nr 313 (codziennie w godz. od 7.30 do 15.30).

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o lasach zainteresowani właściciele w ciągu 30 dni od daty wyłożenia projektu mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu), której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 10.11.2023r. na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowany został przez firmę: Wykonawstwo Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, Marek Kielar Iwonicz ul. Długa 123a, 38-440 Iwonicz-Zdrój, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Kielce. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. druk wniosku (1).docx DOCX 16.26 KB
2. ogloszenie.pdf PDF 673.33 KB
Powrót na początek strony