Informacja dla wspólnot gruntowych i właścicieli gruntów leśnych położonych na terenie Gminy Kielce

Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska informuje o możliwości wglądu do projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu sporządzonego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych: 0013, 0014, 0020 oraz dla lasu komunalnego „Stadion”, położonych na terenie Gminy Kielce.

Wgląd do projektu możliwy jest w dniach od 25.09.2023r. do 24.11.2023r., w siedzibie Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pokój nr 313 (codziennie w godz. od 7.30 do 15.30).

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o lasach zainteresowani właściciele w ciągu 30 dni od daty wyłożenia projektu mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu), której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 10.11.2023r. na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowany został przez firmę: Wykonawstwo Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, Marek Kielar Iwonicz ul. Długa 123a, 38-440 Iwonicz-Zdrój, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Kielce. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Więcej informacji na https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/ogloszenia-obwieszczenia/srodowisko_1/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-uproszczonego-planu-urzadzenia-lasu-oraz-inwentaryzacji-stanu-lasu-sporzadzonego-dla-lasow-nie-stanowiacych-wlasnosci-skarbu-panstwa-stanowiacych-wlasnosc-wspolnot-gruntowych-obrebow-ewi.html

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. druk wniosku (1).docx DOCX 16.26 KB
Powrót na początek strony