Informacja o bezpłatnych talonach na kastrację zwierząt

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta w Kielcach informuje, że dnia 9 lutego 2022 r. ( środa) będą wydawane talony na bezpłatną kastrację kotów i psów właścicielskich.

Talony będą wydawane na dwa sposoby:

- telefonicznie - w godzinach od 08:00 do 14:00 pod numerem telefonu 041 367 66 85

- osobiście - w siedzibie Urzędu Miasta na ul. Strycharskiej 6 od 16:00 do ostatniej osoby lub do wyczerpania puli talonów.

Talony będą wydawane mieszkańcom Kielc po okazaniu dowodu osobistego oraz książeczki zdrowia zwierzęcia. Każdej osobie przysługuje jeden talon na kota lub/i jeden talon na psa.

-  Kastracja zwierząt to najskuteczniejsze działanie prowadzące do ograniczania ich bezdomności. Integralnym elementem tego przedsięwzięcia jest rejestracja zwierzaków w międzynarodowej bazie Safe Animal. Daje to możliwość szybkiego odnalezienia właściciela, jeżeli pies lub kot się zgubi, lub gdy zwierzę zostanie porzucone. W tym rozdaniu na talony przeznaczyliśmy kwotę 50 tys. zł. Ponadto w kolejnych miesiącach będziemy realizować dodatkowe działanie, które jest jednym ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego - podkreśla Agata Wojda, wiceprezydentka Kielc.

W przypadku telefonicznego zapisania się na talon, należy go osobiście odebrać w terminie wskazanym przez pracownika Urzędu Miasta Kielce. W razie braku odbioru w w/w terminie, talon zostanie przekazany innej osobie.

Talony na kastrację kotów wolno żyjących będą przekazywane organizacjom lub bezpośrednio dla zarejestrowanych karmicieli kotów. Prosimy o zgłaszanie się mailowe na adres alicja.kocielinska@um.kielce.pl organizacji. Karmiciele kotów proszeni są o zgłaszanie zapotrzebowania na talony do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dyminach.

Powrót na początek strony