Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku

Prezydent Miasta Kielce informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego, kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Kielce przeprowadzona zostanie od dnia 16 maja do dnia 24 czerwca 2022 r. w budynku Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych przy alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 20 w Kielcach.

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. obejmuje:

1. mężczyzn urodzonych w 2003 roku,

2. mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy do tej pory nie dopełnili obowiązku zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej

3. osoby urodzone w latach 2001-2002, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1998 – 2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać  ze sobą:

• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

• posiadaną dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji),

• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

• dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 ze zm.) obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa, nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W powyższym przypadku skreślenie z listy stawiennictwa może nastąpić po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana  do zawiadomienia o tym fakcie organu wzywającego najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podania przyczyn, które nie pozwalają na stawienie się w tym terminie. Wówczas zostanie wyznaczony nowy termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod nr telefonów - 41 36 76 243, 41 36 76 248 lub  603 744 230.

W związku z pandemią COVID-19 każda z osób zgłaszających się na kwalifikację wojskową zobowiązana jest przyjść w maseczce zasłaniającej nos i usta.

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Obwieszczenie_Wojewody_Świętokrzyskiego_2022.pdf PDF 124.48 KB
2. RODO.docx DOCX 24.21 KB
Powrót na początek strony