Innowacyjna Klasa Patronacka w "Elektryku"

W Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach zostanie utworzona Innowacyjna Klasa Patronacka w zawodzie technik programista. To efekt współpracy Kieleckiego Parku Technologicznego, spółki ALTAR (lokatora KPT z branży IT) oraz ZSE.

Utworzenie klasy patronackiej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, na którym widoczny jest duży deficyt specjalistów z branży IT. Warto zatem zadbać o dobre przygotowanie przyszłych kompetentnych kadr tego sektora.

Współpraca pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach, spółką ALTAR oraz Kieleckim Parkiem Technologicznym zakłada m.in. organizację zajęć praktycznych w ramach dualnego systemu kształcenia oraz praktyki zawodowej i staży dla uczniów Szkoły przez ALTAR i KPT, wsparcie ze strony KPT w realizacji podstawy programowej w zakresie przedmiotów „Przedsiębiorczość” oraz „Prowadzenie działalności gospodarczej lub pokrewnych”, udostępnienie przez Park infrastruktury Centrum IT/ICT w celu przeprowadzania zajęć dydaktycznych, a także realizację wspólnych projektów, w szczególności współfinansowanych ze środków funduszy europejskich podnoszących kwalifikacje i kompetencje uczniów oraz nauczycieli.

- Kielce to miasto, które stale dba o to, by stwarzać dobre warunki dla rozwoju biznesu. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że aby zatrzymać odpływ przedsiębiorców i przyciągnąć nowych, potrzebna jest m.in. wyspecjalizowana kadra, która będzie wykazywać się zarówno szeroką wiedzą, jak i praktycznymi umiejętnościami – mówi Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce. - Utworzenie Innowacyjnej Klasy Patronackiej to istotny krok w realizacji wspominanych założeń. Udział KPT jako reprezentanta Miasta Kielce ma również ogromne znaczenie z punktu widzenia obecności samorządu w rozwijaniu społeczeństwa przedsiębiorczego, kreatywnego, nowoczesnego i otwartego na zmianę. Inwestycja w kapitał ludzki jest najwyższą z możliwych i niesie ze sobą obopólne korzyści – dodaje.

Marcin Chłodnicki, Zastępca Prezydenta Miasta Kielce, podkreśla z kolei znaczenie szkolnictwa zawodowego. – To właśnie szkoły zawodowe powinny odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ich rola w kształtowaniu przyszłych pracowników, a także pracodawców jest niezwykle istotna. To na szkolnictwie zawodowym spoczywa ciężar przygotowania specjalistycznej kadry. Podjęcie współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach, firmą ALTAR a Kieleckim Parkiem Technologicznym i utworzenie klasy patronackiej przygotowującej przyszłych programistów do zawodu to odpowiedź na wymagania, jakie stawia przed nami nowoczesny system edukacji. Dla rozwoju branżowego uczniów nie ma nic cenniejszego niż możliwość udziału w praktykach oraz stażach i otrzymania profesjonalnego wsparcia biznesowego. Dzięki temu młodzi ludzi jeszcze owocniej będą mogli wkroczyć na ścieżkę zawodową – zaznacza Zastępca Prezydenta.

- Jako Kielecki Park Technologiczny, który swoje wsparcie kieruje zarówno do przedsiębiorców, jak i przyszłych pracowników, cieszymy się, że możemy łączyć różne środowiska, samorząd, biznes oraz szkolnictwo, ale jednocześnie dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz umożliwiać realizację celów zawodowych, jakie stoją przed uczniami – mówi Justyna Lichosik, dyrektor KPT. - Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy KPT, firmą ALTAR a ZSE i powstanie Innowacyjnej Klasy Patronackiej to bardzo ważny krok w przygotowaniu młodego człowieka do obecności na rynku pracy. To również sygnał, który wyraża potrzebę angażowania się w tego typu inicjatywy, doceniania potencjału, jaki drzemie w młodych ludziach i inwestowania w ich rozwój – dodaje. Dyrektor KPT podkreśla również, że Park spełnia w tej mierze istotną rolę w kształtowaniu kompetencji biznesowych i jednocześnie dysponuje konkretnymi narzędziami, dzięki którym może udzielić wsparcia młodym, którzy wkraczają na ścieżkę zawodową, czy to jako pracownicy danych przedsiębiorstw czy założyciele startupów.  

Jak zaznacza Waldemar Cichacz, prezes firmy ALTAR, chętnie mówi się i pisze o budowie społeczeństwa wiedzy, ale do realizacji tego celu niezbędne są konkretne instrumenty. - Aspirujemy do stworzenia gospodarki opartej na wiedzy, a do tego potrzebne są nowoczesne szkoły i szerokie wsparcie systemu edukacji ze strony przedsiębiorców i władz samorządowych. Jeżeli my, przedsiębiorcy, oczekujemy, że szkoły dostarczą nam wykwalifikowanych fachowców z szeroko pojmowanej dziedziny IT, że uczniowie szkół średnich odpowiednio przygotowani podejmą naukę na uczelniach i rozpoczną współpracę z firmami już często w trakcie studiów, to musimy już dziś zacząć brać czynny udział w procesie edukacji. Dlatego utworzenie Klasy Patronackiej ma tak istotne znaczenie – podkreśla prezes spółki ALTAR.  

Dodaje, że ważne jest też wsparcie tego procesu przez samorządy, np.: w sferze częściowego finansowania zajęć praktycznych dla uczniów, co połączone ze wsparciem przedsiębiorców, daje możliwość atrakcyjnego, ciekawego, a co najważniejsze efektywnego przygotowania abiturientów do dalszej nauki, ale już świadomie ukierunkowanej na późniejsze realia biznesowe.

Władysław Zaucha, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, zaznacza, że wszystko zaczyna się od ucznia i na uczniu się kończy. – Na pierwszym miejscu stoją zawsze potrzeby uczniów. To na nich skupiamy się w procesie edukacji. Szkoła oferuje podstawową wiedzę oraz kwalifikacje i wzbogaca o nieodzowne kompetencje. To wszystko w połączeniu z wiedzą rozszerzoną, praktyką, jaką umożliwia przedsiębiorca (ALTAR) oraz ze wsparciem partnera biznesowego (KPT) w stawianiu pierwszych kroków w świecie zawodowym, prowadzi do zwiększenia świadomości u młodego człowieka w zakresie jego obecności na rynku pracy, a także, a może i przede wszystkim – kształtowania jego zdolności branżowych, które przyczynią się do tego, że będzie atrakcyjny dla przyszłego pracodawcy bądź wykorzysta swój potencjał poprzez rozwinięcie własnej działalności – konstatuje dyrektor ZSE.

- Wierzę, że to nie jedyny projekt, jaki będziemy wspólnie realizować, a dzięki naszej pracy wpłyniemy na zwiększenie możliwości zawodowych absolwentów szkół i podniesienie ich konkurencyjności na rynku pracy – podsumowuje Justyna Lichosik.

Powrót na początek strony