„Integracja bez granic”. Program edukacyjno-integracyjny dla dzieci ukraińskich i polskich w Kielcach

Od początku wakacji Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju – „Integrujemy Pokolenia” we współpracy z Miastem Kielce realizuje program wakacyjnego wsparcia dla dzieci uchodźców ukraińskich. Program jest finansowany w ramach projektu „Cash-based assistance in response to the humanitarian crisis in Ukraine” przez Amerykańską organizację Care realizowanego przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Projekt „Integracja bez granic” to inicjatywa powstała w celu wsparcia najmłodszych uchodźców z Ukrainy, którzy po spowodowanej wojną emigracji z kraju, znaleźli się w trudnej sytuacji. Celem projektu jest umożliwienie integracji kulturowej polskim i ukraińskim dzieciom poprzez wspólne spędzanie czasu i wzajemne poznawanie się. Poprzez zajęcia edukacyjne realizowane w czasie wakacji, ma on zapewnić dzieciom lepsze warunki startu w nowym roku szkolnym. Pośrednim efektem projektu jest również wsparcie rodziców – uchodźców z Ukrainy, którzy w czasie zajęć organizowanych dla dzieci mogą poświęcić swój czas na znalezienie lub realizowanie już rozpoczętego zatrudnienia.

Założone cele programu to:

- integracja polskich i ukraińskich dzieci uwzględniająca edukację kulturalną,

- poprawa znajomości języka polskiego wśród dzieci ukraińskich dla zwiększenia możliwości uczestniczenia w polskim systemie edukacji,

- integracja ukraińskich dzieci w polskim systemie szkolnym i poza nim,

- zapewnienie zajęć i zabaw, które pomogą dzieciom zapomnieć o trudach wojny i poprawią ich stan psychiczny,

- podniesienie kompetencji pracowników placówek wsparcia dziennego poprzez ich udział w szkoleniach dotyczących pracy z dzieckiem po doświadczeniach traumatycznych.

- Dziecko, które doświadczyło wojny jest bardzo często dzieckiem obarczonym traumą, dodatkowym utrudnieniem jest nieznajomość języka polskiego. Związane z wojną przeżycia dzieci-uchodźców, ale również naszych polskich dzieci wpływają na proces integracyjny między nimi. Opracowaliśmy program, który ma za zadanie wesprzeć dzieci ukraińskie i polskie w procesie adaptacji i integracji. A najłatwiej jest to osiągnąć przez zabawę i wspólnie spędzone chwile. Program uzyskał pozytywną opinię naszych partnerów, których gościliśmy w naszym mieście podczas wizyty monitorującej. Patrząc na radość dzieci, które swobodnie nawiązują relacje, bawią się ze sobą i po prostu spędzają razem beztroski czas – mówi Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny, Pełnomocnik Prezydenta ds. działań miasta na rzecz Obywateli Ukrainy.

Dotychczas, w ramach projektu zrealizowano w Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” dziewięć trzytygodniowych turnusów, podczas których dzieci uczestniczyły w wielu atrakcjach o integracyjno-kulturalnym charakterze. W programie znalazły się m. in.: warsztaty plastyczne, muzyczne i teatralne realizowane w miejskich instytucjach kultury i nauki, wyjścia do kina czy na basen. Ważnym elementem była i jest nauka języka polskiego, ponieważ bez jego znajomości młodzi uchodźcy nie będą w stanie poradzić sobie w szkole.

- Obecnie jesteśmy w stanie stwierdzić, iż udało się zrealizować najważniejsze z założeń całego programu, którym było zintegrowanie dzieci z Polski i Ukrainy. Zostały zawarte przyjaźnie, dzieci nauczyły się nawzajem sobie pomagać i wspierać w trudnych chwilach – mówi Monika Zakrzewska, Prezes Stowarzyszenia. Widząc ogromne zainteresowanie oraz potrzebę kontynuowania rozpoczętego wsparcia, podjęliśmy działania zmierzające do pozyskania kolejnych środków na ten cel. Mamy nadzieję, że koniec wakacji nie będzie oznaczał zakończenia udziału dzieci w programie – dodaje.

Od początku wojny w Ukrainie Miasto Kielce dokłada wszelkich starań, aby wsparcie, które uzyskują uchodźcy przybywający do naszego miasta było dostosowane do ich bieżących potrzeb. Wspólne działania wielu zaangażowanych stron: mieszkańców, organizacji społecznych w tym także międzynarodowych oraz samorządu, przynoszą najlepsze rezultaty. Cieszę się, że w naszym mieście udało się opracować program, który wykorzystuje wakacyjny czas na wspólne zajęcia integracyjne, rekreacyjne i edukacyjne dla polskich i ukraińskich dzieci – mówi zastępca Prezydenta Kielc Bożena Szczypiór.

W ramach projektu „Cash-based assistance in response to the humanitarian crisis in Ukraine”  finansowanego przez Amerykańską organizację Care i realizowanego przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, program „Integracja bez barier” uzyskał dofinansowanie w postaci 850 tysięcy złotych.

 

Powrót na początek strony