Inwestycje drogowe w Kielcach

Od poniedziałku na ul. Domaszowskiej w Kielcach obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Na odcinku od skrzyżowania z Al. Solidarności do ul. Górnej droga jest jednokierunkowa. Tak będzie przez najbliższe miesiące.

- Ruch na fragmencie ul. Domaszowskiej odbywa się od skrzyżowania z al. Solidarności do skrzyżowania z ul. Poleską. Oczywiście kierowcy będą się do tej organizacji przyzwyczajać. Z naszych doświadczeń wynika, że tak na prawdę potrwa to ok. tygodnia - przekonuje Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy MZD.

Przebudowa skrzyżowania Domaszowskiej, Al. Solidarności i Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego rozpocznie się w przyszłym roku. Równolegle z wykonawcą inwestycji drogowej, prace prowadzić będą także ciepłownicy.

- W tej chwili jesteśmy na etapie koordynowania tych wzajemnych działań, ponieważ wykonawca robót drogowych będzie musiał udostępnić teren MPEC-owi, aby przeprowadził swoją inwestycję ciepłowniczą - informuje Jarosław Skrzydło.

To nie jedyna ważna inwestycja drogowa, jaka będzie realizowana w Kielcach w najbliższym czasie. Za ok. dwa tygodnie, już po okresie związanym ze świętem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, oficjalnie rozpocznie się przebudowa ul. Zagnańskiej, od ul. Witosa do granicy miasta.

- Ok. 4 listopada planowane jest wprowadzenie tam zmian w organizacji ruchu. Polegać będzie na tym, że na dwóch odcinkach zostanie wprowadzony ruch wahadłowy - mówi rzecznik MZD.

Zadania "Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności" oraz "Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta" są realizowane w ramach projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach". Całkowita wartość projektu – 246,54 mln zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 184,52 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.1 Zrównoważony Transport Miejski.

 POLSKA WSCHODNIA EFRR.jpg

Remont ul. Zagnańskiej wykona firma Strabag, która realizowała także przebudowę wcześniejszego odcinka. Ta inwestycja już się zakończyła, choć w kilku miejscach można jeszcze spotkać drogowców.

- Został dokonany odbiór techniczny, na którym stwierdzono usterki, wady, które mają charakter wad nieistotnych i wykonawca ma w tej chwili czas na ich usunięcie - powiedział Jarosław Skrzydło.

"Projekt „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską” realizowany w ramach Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020."

RPO EFRR.jpg

Powrót na początek strony