Jak budować odporność na przeciwności losu?

Naukowcy zbadają jak różnego rodzaju traumy wpływają na zdrowie i życie kielczan. Efektem będzie opracowanie programów profilaktycznych, które mają ograniczyć skutki dramatycznych wydarzeń. Projekt będzie realizowany do 2023 roku.

Miasto Kielce podpisało porozumienie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie realizacji projektu badawczo – implementacyjnego. Dokument parafowali prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz prof. Stanisław Głuszek, rektor UJK.

Realizatorami projektu, który ma na celu diagnozę i profilaktykę negatywnych doświadczeń z dzieciństwa i ich skutków zdrowotnych wśród mieszkańców Kielc są Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Katedra Psychologii, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz inne instytucje wspierające.

Projekt realizowany w Kielcach będzie pierwszym takim badaniem w Polsce. Naukowcy skupią się przede wszystkim na zdiagnozowaniu negatywnych doświadczeń z dzieciństwa mieszkańców Kielc, ale nie tylko.

- Pandemia pokazała, że może być takim bodźcem, który budzi pewne traumy, dlatego zawarliśmy z Uniwwersytetem Jana Kochanowksiego porozumienie na przeprowadzenie badań, które potrwają dwa lata, od czerwca 2021 roku – informuje prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Negatywne doświadczenia w dzieciństwie przenoszą się negatywnie na funkcjonowanie w dorosłości, na organizację życia społecznego i na zdrowie.

- Doświadczenia traumatyczne z punktu widzenia psychologa, lekarza to jest coś co wmurowuje się w naszą psychikę w sposób bardzo często trwały i niekiedy nieodwracalny. W wielu przypadkach skutki ujemne pozwala zniwelować psychoterapia – podkreśla prof. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

W pierwszym roku naukowcy przeprowadzą ankiety, wywiady i rozmowy z prawie tysiącem kielczan.

- Chcemy objąć tymi badaniami mieszkańców w różnym wieku. To da nam prawdziwą wiedzę na temat traumatycznych wydarzeń życiowych i ich wpływu na funkcjonowanie i zdrowie – mówi dr Krzysztof Gąsior, prof. UJK, kierownik Katedry Psychologii i dyr. Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji.

W kolejnym roku trwania projektu opracowane zostaną programy edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne.

- Kierowane do młodzieży, dorosłych i dzieci, których celem będzie ograniczanie skutków różnych traum, również traumy związanej z pandemią. Chcemy także sprawdzić, czy te programy działają – podkreśla dr Krzysztof Gąsior.

Przygotowane programy będą kierowane do lekarzy rodzinnych, pracowników socjalnych oraz psychoterapeutów i terapeutów uzależnień. 

Powrót na początek strony