Jak dbać o środowisko naturalne – konkurs dla uczniów

Trwa XIX Międzyszkolny Konkurs Literacko-Plastyczny „Z ekologią za pan brat” dla uczniów klas IV-VIII kieleckich szkół podstawowych.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kielce. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach.

Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie uczniom ich wpływu na stan środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu. Będzie on rozgrywany w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Uczestnicy mogą: wykonać pracę plastyczną, napisać opowiadanie, przygotować prezentację multimedialną, zrobić zdjęcia lub nagrać piosenkę o tematyce ekologicznej.

Termin dostarczania prac to: 4 kwietnia 2022 r. Szczegółowe informacje: sp1.kielce.eu

Zgłoszenia wraz z pracami należy wysyłać na adres: ekologia@sp1.kielce.eu

Powrót na początek strony