Jak się nie zaplątać w sieci? IX Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Akademia Nauk Stosownych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach po raz IX organizują Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: Jak się nie zaplątać w sieci? Mądrze korzystajmy z Internetu! Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

W ramach XI ŚDBI zaplanowano przedsięwzięcia adresowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego: konkurs pt. "Jak się nie zaplątać w sieci? Mądrze korzystajmy z Internetu!" oraz warsztaty, dyskusje panelowe, prezentacje, pogadanki i podsumowanie konkursu, które odbędą się 20 lutego o godz. 11:00, w siedzibie Akademia Nauk Stosownych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Cele XI ŚDBI są zgodne z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. Cel 1. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Cel 2. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Powrót na początek strony