Jak zmienić budżet obywatelski? Czekamy na opinie mieszkańców

Przed nami jubileuszowa X edycja Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Przy tej okazji chcemy porozmawiać o tym, jak zmienić budżet obywatelski, żeby jeszcze lepiej odpowiadał na potrzeby mieszkańców. Konsultacje potrwają do 16 lutego br. Ankieta jest dostępna na stronie Idea Kielce.

Od 9 lat kielczanie zgłaszają i wybierają projekty, które potem pojawiają się w przestrzeni publicznej. Miasto zrealizowało już ponad 180 pomysłów mieszkańców i wciąż realizuje kolejne. Dzięki inicjatywom i głosom mieszkańców udało się stworzyć wiele nowych miejsc aktywności i wypoczynku, festiwali czy atrakcji dla dzieci. Tylko w ubiegłym roku powstały m.in miejskie zielniki, leżaki nad Zalewem Kieleckim, Biblioteka Miejska uruchomiła Książkomat, a w Parku Dygasińskiego stanął integracyjny plac zabaw i urządzono Skwer Sensoryczny. Przy Szkole Podstawowej nr 25 oraz Szkole Podstawowej nr 9 oddano do użytku nowoczesne boiska. Obecnie trwa budowa skateparku przy Kadzielni oraz kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1.

Na podstawie doświadczeń z ostatnich edycji budżetu obywatelskiego, uwag mieszkańców oraz wyników ewaluacji zaproponowaliśmy kilka zmian w procedurze.

Najważniejsze z nich dotyczą:

  • przeformułowania definicji projektów zielonych,
  • wydłużenia czasu na złożenie odwołania z 7 do 14 dni,
  • zmiany sposobu wyłaniania zwycięskich projektów.

W trakcie konsultacji chcemy poznać opinie mieszkańców na temat proponowanych zmian, a w szczególności o tym, jak mogłaby wyglądać kwalifikacja projektów przeznaczonych do realizacji. Dotychczas decydowały o tym dwie przesłanki, które musiały być spełnione łącznie tj. liczba głosów uzyskanych w głosowaniu oraz to czy koszt projektu mieści się w kwocie przeznaczonej  na daną kategorię projektów.

Jest także propozycja, aby projekty z KBO mogły być realizowane nie tylko na nieruchomościach będących własnością Miasta Kielce, ale także nieruchomościach będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych miasta pod warunkiem, że cel projektu jest zbieżny z celem na jaki została przeznaczona dana nieruchomość.

Ankietę, projekt uchwały zmieniającej Regulamin KBO oraz Regulamin KBO ze zmianami można znaleźć na stronie Idea Kielce.  

Powrót na początek strony